Saipem 7000, Hundvåg

Saipem kutter 8.800 årsverk

Nedskjæring setter norske jobber i fare. Oljeservicegiganten Saipem må se seg hardt rammet av oljenedturen. Nå skrapes fem skip, 8.800 årsverk forsvinner. Selskapet foretar også nedskrivninger tilsvarende 929 millioner euro (8,4 mrd kroner) for å nedjustere verdien av eiendeler i tråd med markedsverdien, det fremgår av selskapets rapport for andre kvartal 2015. Administrerende direktør i Saipem, Stefano … Continued

Nedskjæring setter norske jobber i fare.

Oljeservicegiganten Saipem må se seg hardt rammet av oljenedturen. Nå skrapes fem skip, 8.800 årsverk forsvinner. Selskapet foretar også nedskrivninger tilsvarende 929 millioner euro (8,4 mrd kroner) for å nedjustere verdien av eiendeler i tråd med markedsverdien, det fremgår av selskapets rapport for andre kvartal 2015.

Administrerende direktør i Saipem, Stefano Cao, skriver i en pressemelding at selskapet forventer en langvarig nedtur i markedet.

Resultatet for andre kvartal 2015 reflekterer et marked som er sterkt forverret. Ytterligere fall i oljeprisen har ført til en større ubalanse i markedet. Denne ubalansen vil trolig ta lang tid å rette opp, og har medført at våre kunder tar en stadig strengere tilnærming til den operative og kommersielle styringen av kontrakter.

Tiltakene er en del av «turn around»-planen som ble presentert, tirsdag kveld i forbindelse med kvartalsrapporten. I praksis er dette en intern nedskjæringsplan hvor kostnader tilsvarende 1,3 milliarder euro kuttes i løpet av perioden 2015-2017.

Stefano Cao uttrykker selskapets behov for å tilpasse seg det anstrengte markedet.

Vi har derfor lansert en nedskjæringsplan hvor det blir nødvendig med en grundig gjennomgang av hele selskapet, og alle interne prosesser. Planen vil generere en samlet besparelse på 1,3 milliarder euro mellom 2015 og 2017.

I tråd med nedskjæringsplanen vil Saipem skrape fem skip som ikke er lønnsomme i dagens marked. Videre vises det til en kommende gjennomgang av organisasjonsstrukturen og interne prosesser i selskapet for å effektivisere driften.

Disse tiltakene forventes å gi en reduksjon i antall årsverk på 8.800 personer mellom 2015 og 2017, det skriver DN.

Saipem er en internasjonal aktør med over 40 000 ansatte, og har operert i Norge siden 1990.  Selskapet har 60 ansatte i Stavanger og rundt 300 offshore-ansatte i Norge. Selskapets ordrereserve lå på 5,3 milliarder euro i 2015, inkluderer Statoils suspensjon av «Scarabeo 5»-riggkontrakten på 24 millioner euro.