Ombygging på Heidrun

Statoil får samtykke til ombygging av produksjonsanlegg. Statoil har fått samtykke til å gjennomføre større ombygginger av produksjonsanlegget på Heidrun i forbindelse med Heidrun Lavtrykksproduksjon. Samtykket gjelder modifikasjoner av deler av produksjonsanlegget på Heidrun og igangsetting av det modifiserte anlegget. Formålet med modifikasjonen er å redusere innløpstrykket fra et utvalg brønner, noe som vil øke … Continued

Statoil får samtykke til ombygging av produksjonsanlegg.

Statoil har fått samtykke til å gjennomføre større ombygginger av produksjonsanlegget på Heidrun i forbindelse med Heidrun Lavtrykksproduksjon.

Samtykket gjelder modifikasjoner av deler av produksjonsanlegget på Heidrun og igangsetting av det modifiserte anlegget.

Formålet med modifikasjonen er å redusere innløpstrykket fra et utvalg brønner, noe som vil øke oljeproduksjonen fra brønnene.

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 225 km vest for Brønnøysund. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstaginnretning i betong som er plassert over en bunnramme.

Produksjonen på Heidrun startet i 1995.

Kilde: Ptil.no