Oljeproduksjonen kraftig ned

41 prosent lavere i 2050. Når togradersmålet skal være oppnådd i 2050, vil norsk olje- og gassproduksjon være 41 prosent lavere enn i år, viser en prognose. Rystad Energys produksjonsframskrivninger viser at gassproduksjonen vil være ned 30 prosent, mens oljeproduksjonen vil være halvert, skriver Finansavisen. Prognosen inkluderer produksjon av antatte, men ikke oppdagede reserver. Det … Continued

41 prosent lavere i 2050.

Når togradersmålet skal være oppnådd i 2050, vil norsk olje- og gassproduksjon være 41 prosent lavere enn i år, viser en prognose. Rystad Energys produksjonsframskrivninger viser at gassproduksjonen vil være ned 30 prosent, mens oljeproduksjonen vil være halvert, skriver Finansavisen.

Prognosen inkluderer produksjon av antatte, men ikke oppdagede reserver. Det betyr at produksjonen av olje- og gass vil være vesentlig lavere enn i dag, til tross for at oljeselskapene skulle lykkes med den videre leteaktiviteten.

©NTB