Bilde av mobil

Økt eksport i august

God start på 3. kvartal. Eksportindustrien økte inntektene i august sammenlignet med august i fjor. Eksporten for fastlandsbedriftene økte med 0,6 milliarder kroner til 30,1 milliarder. Særlig fremgang var det for maskiner, kjemiske råvarer og metaller. For metaller skyldes økningen økt pris, mens for maskiner og kjemiske råvarer skyldes økningen økt volum. God start på … Continued

God start på 3. kvartal.

Eksportindustrien økte inntektene i august sammenlignet med august i fjor. Eksporten for fastlandsbedriftene økte med 0,6 milliarder kroner til 30,1 milliarder. Særlig fremgang var det for maskiner, kjemiske råvarer og metaller.

For metaller skyldes økningen økt pris, mens for maskiner og kjemiske råvarer skyldes økningen økt volum.
God start på 3. kvartal

Juli og august har begge måneder hatt en bedre utvikling enn i fjor (+1,6 mrd. kr.), og dermed har det vært en god start på eksporten i de to første månedene av tredje kvartal.

Med unntak av Storbritannia øker eksporten vil våre største eksportmarkeder. Kina og USA har større økning enn markedene i Europa. Eksporten til Polen viser fortsatt sterk vekst, og tilsvarende gjelder for eksport til Singapore, mens det er en svakere utvikling for eksporten til Korea.
Stor vekst fra Trøndelag og Nordland

Regionalt er det store forskjeller med betydelig nedgang i eksporten fra Telemark og Hordaland og kraftig vekst i eksporten fra Trøndelag og Nordland. Hittil i år har eksportinntektene for bedriftene i Nordland økt med 20 prosent.

Kilde: Norsk Industri