Økning i ressurser

20 nye funn bidrar til økning i Norges petroleumsressurser. De totale utvinnbare petroleumsressursene ved utgangen av 2013 er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet. Ressursene har økt med 586 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e) siden 2012, skriver direktoratet i en kommentar til ressursregnskapet på sine hjemmesider. I fjor kom det tilvekster … Continued

20 nye funn bidrar til økning i Norges petroleumsressurser.

De totale utvinnbare petroleumsressursene ved utgangen av 2013 er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

Ressursene har økt med 586 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e) siden 2012, skriver direktoratet i en kommentar til ressursregnskapet på sine hjemmesider.

I fjor kom det tilvekster fra 20 nye funn. Et nytt område sørøst i Barentshavet, samt sokkelen rundt Jan Mayen, er inkludert i den nye rapporten. Disse står for 60 prosent av økningen alene.

©NTB