Nytt areal tildelt Statoil

Får andeler i 10 utvinningstillatelser Statoil er tildelt andeler i 10 utvinningstillatelser i årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2013) på norsk sokkel. Statoil blir operatør for syv av disse. Vi er veldig fornøyd med TFO 2013-tildelingen, som er i tråd med strategien vår. Den utgjør et godt grunnlag for videre utvikling av norsk sokkel … Continued

Får andeler i 10 utvinningstillatelser

Statoil er tildelt andeler i 10 utvinningstillatelser i årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2013) på norsk sokkel. Statoil blir operatør for syv av disse.

Vi er veldig fornøyd med TFO 2013-tildelingen, som er i tråd med strategien vår. Den utgjør et godt grunnlag for videre utvikling av norsk sokkel som et kjerneområde for Statoil, sier Irene Rummelhoff, nyutnevnt direktør for leting på norsk sokkel i Statoil.

De modne områdene på norsk sokkel er veldig attraktive. Kjent geologi bidrar til høye funnrater, mens godt utviklet infrastruktur gir fat av høy verdi, sier Rummelhoff.

Statoil er tildelt nye lisenser i alle tre provinser:

Barentshavet

  • 40% eierandel i og operatørskap for PL765 – en ny lisens i Hammerfest-bassenget. Vi ser spennende muligheter i området, spesielt i noen av de lite utforskede letemodellene.

Norskehavet

  • 40% eierandel i og operatørskap for PL755. Dette er et interessant område øst for Heidrun som er tildelt for å sikre optimal feltnær leting.
  • 60% eierandel i og operatørskap for PL752 og 20% eierandel i PL751 – to nye lisenser i det mindre modne Frøyahøyden/Froanbassenget der vi ser på tradisjonelle og nye letemodeller fra et nytt perspektiv.

Nordsjøen

  • 30% eierandel i og operatørskap for PL745S sør for Valemon-feltet i Tampen-området. Her er målet feltnære letemuligheter.
  • 50% eierandel i og operatørskap for PL739S. Dette er en spennende tildeling i et stort og lite utforsket område sørøst for Oseberg
  • 50% eierandel i og operatørskap for PL072D øst for Sleipner for å sikre feltnære letemuligheter i et modent område av Nordsjøen.
  • 20% eierskap i PL735S i sentrale Vikinggraben. Her ser vi et interessant konsept langs den nordvestre flanken av Utsirahøyden.
  • 77,8% eierandel i og operatørskap for PL333B, tilleggsareal i King Lear-området.
  • 30% eierandel i PL044B, tilleggsareal i nærheten av PL044 i sørlig del av Nordsjøen.

Statoil mener at de modne områdene av norsk sokkel fremdeles byr på spennende letemuligheter. Selskapet tar målrettede steg for å påvise hele potensialet til de modne områdene, og dermed sikre størst mulig verdiskapning på norsk sokkel.

I 2012 opprettet vi tre vekstprosjekter i vår leteorganisasjon i Norge som dekker de mest interessante delene av Norskehavet og Nordsjøen. Målet med vekstprosjektene er å utnytte vår regionale kunnskap og utvikle nye kreative ideer og letekonsepter. Søknaden vår til TFO 2013 var i stor grad basert på muligheter modnet gjennom vekstprosjektene, sier Rummelhoff.

Rummelhoff understreker at tilgang til nytt kvalitetsareal er avgjørende for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel utover 2020. Tidligere denne måneden leverte Statoil sin liste over nominerte blokker for 23. konsesjonsrunde.

Kilde: Statoil.com