Lite funn av gass og olje i Barentshavet

– Selv om hovedkonklusjonen er at det ikke er et driveverdig gassfunn, gir brønnresultatene grunn til forsiktig optimisme.

Statoil, OMV og Petoro har gjort et lite gass- og oljefunn i Gemini Nord-brønnen nordøst for Wisting-funnet i Barentshavet.

Funnet er ikke lønnsomt per i dag, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, melder Oljedirektoratet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 855. Tillatelsen ble tildelt i 2016. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

– Selv om hovedkonklusjonen er at det ikke er et driveverdig gassfunn, gir brønnresultatene grunn til forsiktig optimisme om ytterligere potensial både innenfor denne lisensen og i Hoop-området, skriver letedirektør Jez Averty i Statoil på Statoils nettsider.

(©NTB)