Lav oljepris krever omstilling

Kan få betydelige ringvirkninger. Sysselsetting, kronekurs og boligpriser kan falle hvis oljeprisen holder seg lav lenge. Men prisfallet vil også kunne bli begynnelsen på omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi. Siden i sommer har prisen på nordsjøolje falt 25 prosent, fra 115 til om lag 85 dollar fatet. Ingen kan si sikkert hvordan utviklingen blir. … Continued

Kan få betydelige ringvirkninger.

Sysselsetting, kronekurs og boligpriser kan falle hvis oljeprisen holder seg lav lenge. Men prisfallet vil også kunne bli begynnelsen på omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi.

Siden i sommer har prisen på nordsjøolje falt 25 prosent, fra 115 til om lag 85 dollar fatet.

Ingen kan si sikkert hvordan utviklingen blir. Men enkelte eksperter tror det lave prisnivået denne gangen vil bli langvarig.

Det er mye mer sannsynlig at prisen blir liggende lavt lenge, enn at dette er en kortvarig dipp, sier professor Ole Gunnar Austvik ved BI til NTB.

Stabiliserer prisene seg på et enda lavere nivå enn i dag, kan det få dramatiske konsekvenser for norsk økonomi fordi store deler av næringslivet på ulike måter er knyttet til oljenæringen.

Hvis vi får fallende investeringer i mange år på norsk sokkel, kan det gi store ringvirkninger, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

Så langt i år har en rekke selskaper med oljerelatert virksomhet vært nødt til å nedbemanne, og i Statoil må over 1.500 personer slutte i jobben.

– Betydelige ringvirkninger

Ifølge Holvik kan det bli for dyrt å pumpe opp olje fra en del av de norske feltene hvis oljeprisen ligger lenge under 80 dollar. I så fall vil det bli brukt mindre penger på nye oljeinstallasjoner.

De siste tre årene har investeringene økt over 8 prosent hvert år. Ringvirkningene kan bli betydelige hvis investeringsnivået begynner å falle, sier Holvik til NTB.

Konsekvensene for resten av økonomien vil i stor grad avhenge av hvor lenge prisene er lave. Boligmarkedet blir neppe sterkt berørt hvis oljeprisene slutter å falle nå og etter hver stiger igjen til det gamle nivået på over 100 dollar fatet.

Faller prisen videre og blir liggende lenge, kan effekten bli større. En del arbeidsinnvandrere vil da kunne reise hjem igjen, sier Holvik.

Både arbeidsinnvandringen og ledigheten påvirker etterspørselen etter boliger og prisene i boligmarkedet.

Kan senke renta

Takket være Norges bunnsolide statsfinanser har regjeringen gode muligheter til å stimulere økonomien med økt offentlig pengebruk hvis veksten svekkes av lav oljepris.

På den måten kan en eventuell økonomisk nedtur bremses, ifølge professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Han minner også om at Norges Bank kan sette renta enda lenger ned.

Hvor kraftig den offentlige pengebruken bør økes, kommer imidlertid an på om man tror oljeprisen vil stige igjen. Er det utsikter til langvarige lave priser, blir det viktig å styrke andre deler av næringslivet.

Da må lønnsveksten reduseres, og det vil kreve noe høyere ledighet. Så vi vil ikke slippe unna de negative konsekvensene, sier Holden.

Todelt økonomi

Lavere aktivitet i oljenæringen vil gjøre det lettere for andre næringer å tiltrekke seg arbeidskraft, påpeker Ole Gunnar Austvik. Han mener dette på sikt er en fordel.

I Norge har det vært et problem at vi til en viss grad har fått en todelt økonomi. Oljesektoren er mye mer lønnsom enn alle andre næringer, sier Austvik. Han er professor i energiøkonomi og ledelse ved BI og i tillegg tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Ifølge Austvik har oljeproduksjonen internasjonalt økt samtidig som etterspørselen har falt som følge av lavere økonomisk vekst i en rekke viktige land. Han tror ikke OPEC-landene vil klare å løfte prisen tilbake til gamle høyder ved å kutte produksjonen.

Også Edward Morse fra storbanken Citigroup tror oljeprisen kan falle videre. Allerede i vår spådde han at prisen kan stabilisere seg rundt 75 dollar fatet.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener på sin side at oljeprisen kan stige betydelig igjen om et par-tre år.