Kinesisk interesse i Arktis

Viktig for landets økonomiske vekst. Olje- og gassressurser i Arktis er en viktig ressurs for å garantere Kinas økonomiske vekst, mener et militært kinesisk forskningssenter. Vurderingen kommer fram i den årlige strategiske vurderingen fra Folkets frigjøringshærs militære vitenskapsakademi. Arktis har rike olje- og gassressurser og korte og bekvemme transportforhold, noe som har stor betydning for … Continued

Viktig for landets økonomiske vekst.

Olje- og gassressurser i Arktis er en viktig ressurs for å garantere Kinas økonomiske vekst, mener et militært kinesisk forskningssenter.

Vurderingen kommer fram i den årlige strategiske vurderingen fra Folkets frigjøringshærs militære vitenskapsakademi.

Arktis har rike olje- og gassressurser og korte og bekvemme transportforhold, noe som har stor betydning for en bærekraftig utvikling av Kinas økonomi, heter det i rapporten ifølge nyhetsbyrået China News Service.

Arktis kan i framtiden bli en viktig kilde for Kinas oljevirksomhet i utlandet. Kina vil innlede samarbeid med arktiske land med energiressurser, heter det videre.

Arktisk råd har anslått at olje og gass i Arktis utgjør henholdsvis 15 og 30 prosent av de ikke kartlagte ressursene i verden. Kina ble i fjor opptatt som fast observatør i Arktisk råd sammen med blant andre India og Japan.

Kina har inngått en frihandelsavtale med Island og innledet et prøveboringssamarbeid med landet i farvannet mellom Islands nordkyst og Jan Mayen.

©NTB