Grønt lys for Centrica

Starter boring med West Navigator. Oljedirektoratet har gitt tillatelse til boring av brønnbane 6707/10-3. Brønnen skal bores med boreinnretningen West Navigator og feltet (528 B) ligger om lag 20 kilometer nordøst for Aasta Hansteen. Centrica Resources AS (40%) er operatør. De andre rettighetshaverne er Statoil (35%), Atlantic Petroleum Norge(15%) og Rocksource Exploration Norge (15%).

Starter boring med West Navigator.

Oljedirektoratet har gitt tillatelse til boring av brønnbane 6707/10-3. Brønnen skal bores med boreinnretningen West Navigator og feltet (528 B) ligger om lag 20 kilometer nordøst for Aasta Hansteen.

Centrica Resources AS (40%) er operatør. De andre rettighetshaverne er Statoil (35%), Atlantic Petroleum Norge(15%) og Rocksource Exploration Norge (15%).