Feirer 120 år i Norge

Norges eldste energiselskap. ExxonMobil er Norges eldste energiselskap og har skapt verdier i 120 år siden oppstarten i 1893. Selskapet begynte med import av petroleum til bruk i oljelamper, fortsatte med oppbygging av oljeraffineri og markedsføring av drivstoff til transportindustrien samt til å bli en stor aktør innen olje- og gassutvinning på norsk kontinentalsokkel. ExxonMobils … Continued

Norges eldste energiselskap.

ExxonMobil er Norges eldste energiselskap og har skapt verdier i 120 år siden oppstarten i 1893.

Selskapet begynte med import av petroleum til bruk i oljelamper, fortsatte med oppbygging av oljeraffineri og markedsføring av drivstoff til transportindustrien samt til å bli en stor aktør innen olje- og gassutvinning på norsk kontinentalsokkel.

ExxonMobils historie er med andre ord en del av norsk historie og speiler framveksten av det moderne Norge.

ExxonMobil etablerte seg i Norge på et gunstig tidspunkt på slutten av 1800-tallet og kom seg inn på markedet i en periode med raskt voksende etterspørsel etter lysolje. Selskapet var slikt sett godt innarbeidet da petroleumsmotoren var blitt kvitt de fleste barnesykdommene og kunne kort tid etter århundreskiftet tilby et pålitelig framdriftsmiddel for fiskebåtene. Dette innledet den neste store vekstfasen for oljeforbruket i Norge.

Valløy-raffineriet ble overtatt i 1905 og her ble det importert og raffinert mineralolje. Raffineriet var i drift fram til 1993 og blanding av smøreolje holdt fram helt til 2001.

Esso-raffineriet på Slagentangen feiret 50-årsjubileum i 2011, og raffineriet er en av de største eksportbedriftene i Fastlands-Norge. Raffineriet var ett av de største og mest betydningsfulle industriprosjektene etter Andre verdenskrig.

ExxonMobil ble tildelt den første offshorelisensen, PL 001, i 1965 og gjorde det første funnet på norsk kontinentalsokkel i 1967. Selskapet er i dag den tredje største produsenten av olje og gass på norsk sokkel med eierandeler i nesten 25 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er også operatør for offshorefeltene Balder, Ringhorne, Jotun og Sigyn.

ExxonMobil markedsfører drivstoff og smøreoljer under varemerkene Esso og Mobil gjennom en landsdekkende kjede av ca. 270 bensinstasjoner. Selskapet tilbyr også fyringsprodukter til oppvarming av industribygg og boliger. Samlet markedsandel for petroleumsprodukter i Norge er ca. 17 prosent.

ExxonMobil har tradisjon for langsiktig satsing og vår historie i Norge viser nettopp det, sier administrerende direktør i ExxonMobil Exploration & Production Norway AS, Meg O’Neill.

Vi er stolte over vår historie som en aktiv og beydningsfull aktør i Norge i 120 år, og vi ser framover til nye utfordringer!

Kilde: exxonmobil.no