Fargerikt fellesskap

103 ulike nasjonaliteter på norsk sokkel. En av ti offshorearbeidere i Norge har nå utenlandsk bakgrunn. Andelen utenlandske offshorearbeidere har økt fra 8,4 til 10,6 prosent på 12 år. Offshorearbeiderne hadde i fjor bakgrunn fra 103 ulike land. Tolv år tidligere, i 2000, kom arbeidsstokken fra 69 land. Det er Norsk olje og gass som … Continued

103 ulike nasjonaliteter på norsk sokkel.

En av ti offshorearbeidere i Norge har nå utenlandsk bakgrunn.

Andelen utenlandske offshorearbeidere har økt fra 8,4 til 10,6 prosent på 12 år. Offshorearbeiderne hadde i fjor bakgrunn fra 103 ulike land. Tolv år tidligere, i 2000, kom arbeidsstokken fra 69 land.

Det er Norsk olje og gass som presenterer tallene fra IRIS-rapporten «Offshoreansatte. Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover?». Her poengteres det at det må rekrutteres 870 nye offshorearbeidere hvert år for å erstatte dem som skal gå av med pensjon i årene framover.

De siste årene er mye av rekrutteringen foretatt i utlandet, og i stadig flere land.

I 2012 var det om lag 24.000 offshoreansatte. Rundt en tredel jobber for operatørselskapene og to tredeler jobber for leverandørbedriftene.

Særlig operatørselskapene har en stor andel ansatte som snart skal pensjoneres. Innen fagbrevet kjemiprosess er hele 26 prosent av de ansatte over 55 år.

Rapporten bekrefter vår antakelse om et kommende generasjonsskifte på norsk sokkel, bransjen må nå jobbe for rekruttering av lærlinger til kjemiprosess-stillinger offshore, sier Målfrid Rønnevik, i Norsk olje og gass.

©NTB