Et historisk klimavedtak

ZERO roser politikerne. Klimastiftelsen ZERO roser stortingspolitikerne som er blitt enige om full elektrifisering av Utsirahøyden. Stortinget slår fast at klimapolitikken er sektorovergripende, og at ingen utslippssektorer er unntatt fra målene i klimaforliket. Vi kan ikke lenger tillate utbygging av nye store utslippskilder, sier nestleder Kari Elisabeth Kaski. Når Stortinget står samlet om full elektrifisering, … Continued

ZERO roser politikerne.

Klimastiftelsen ZERO roser stortingspolitikerne som er blitt enige om full elektrifisering av Utsirahøyden.

Stortinget slår fast at klimapolitikken er sektorovergripende, og at ingen utslippssektorer er unntatt fra målene i klimaforliket. Vi kan ikke lenger tillate utbygging av nye store utslippskilder, sier nestleder Kari Elisabeth Kaski.

Når Stortinget står samlet om full elektrifisering, sier Kaski at Statoil og de andre selskapene har fått «alle nødvendige avklaringer».

Nå kan de jobbe fram en løsning for rask elektrifisering av oljefeltene.

ZERO-nestlederen sier det er viktig at også regjeringspartiene er med på komiteens innstilling.

Et enstemmig storting har gitt olje- og energiminister Tord Lien (Frp) en klar bestilling, som han må følge opp når utbyggingsplanen for Johan Sverdrup leveres til neste år, sier Kaski.

©NTB