– Et enestående felt

Johan Sverdrup-feltet blir et av de største noensinne. Partnerne i Johan Sverdrup-feltet har besluttet hvordan feltet skal bygges ut i første fase. Gigantfeltet kommer i produksjon i 2019, og er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne. Levetiden til feltet vil være 50 år. Viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg i Det norske sier det … Continued

Johan Sverdrup-feltet blir et av de største noensinne.

Partnerne i Johan Sverdrup-feltet har besluttet hvordan feltet skal bygges ut i første fase. Gigantfeltet kommer i produksjon i 2019, og er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne. Levetiden til feltet vil være 50 år.

Viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg i Det norske sier det er valgt en god og robust løsning for utbyggingen av Johan Sverdrup.

Dette er et enestående felt som vil gi store verdier til fellesskapet. Feltet vil stå for omtrent en fjerdedel av norsk oljeproduksjon når det er på platå. Vi er stolt av å være med på denne utbyggingen.

Feltsenteret i første fase har prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Illustrasjon fra Statoil.

Johan Sverdrup-feltet innholder mellom 1,8 og 2,9 milliard fat olje. Feltet vil bygges ut i flere faser. Første fase har en kapasitet på 315.000 til 380.000 fat oljeekvivalenter per dag. Forboring av brønner vil bidra til en rask produksjonsoppbygging. Mer enn 70 prosent av de totale ressursene i feltet kan tas ut med de installasjonene som kommer i første fase.

Alt inkludert

Investeringene i første fase er anslått til mellom 100 og 120 milliarder kroner. Inkludert i dette er hele feltsenteret, brønner, eksport av olje og gass, og kraftløsning. Det inneholder også avsetning til uforutsette endringer, og avsetning for eventuell prisutvikling i markedet.

Første fase legger også til rette for tiltak for økt utvinning og vi mener det er mulig å øke utvinningsgraden betydelig til opp mot 70 prosent, sier Øyvind Bratsberg.

Partnerskapet arbeider kontinuerlig for å få ned investeringsnivået i første fase.

Stor kapasitet

Feltsenteret i første fase har prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Installasjonene har stålunderstell forbundet med broer. De skal stå på et vanndyp på rundt 120 meter.

Feltsenteret i fase 1 er robust og fleksibelt. Framtidige utbyggingsfaser skal sikre god utnyttelse av områdene som til sammen utgjør Johan Sverdrup-feltet. For de framtidige fasene skal det foretas en rekke valg før endelig feltløsning er på plass. Ved full utbygging ventes en platåproduksjon for hele feltet i området 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter. Både teknisk og økonomisk er levetiden for Johan Sverdrup rundt 50 år.

Ny infrastruktur

Eksportløsningen for olje og gass fra Johan Sverdrup er ilandføring gjennom egne rør. Oljen skal transporteres til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen skal transporteres via Statpipe til Kårstø i Rogaland for prosessering og videre transport. Johan Sverdrup fase 1 vil forsynes med kraft fra land med omformer på Kårstø som leverer likestrøm til omformer på stigerørsplattformen og sikrer 80 megawatt til feltsenteret.

Partnerskapet

Johan Sverdrup-feltet består av tre lisenser. Det norske har 20 prosent i lisens 265 og 22,22 prosent i lisens 502. Partnere i lisens 265 er Statoil 40 prosent(operatør), Petoro 30 prosent, og Lundin Norway 10 prosent. I lisens 502 har Statoil 44,44 prosent (operatør) og Petoro 33,33 prosent. I lisens 501 har Lundin Norway 40 (operatør), Statoil 40 prosent og Maersk Oil 20 prosent.

Kilde: detnor.no