- Det er mulig at oljeprisen må ned først, men vi tror den skal gå opp

Publisert

Eirik Værness er sjefsøkonom i Statoil. På Subsea Valley-konferansen som arrangeres denne uken i Telenor Arena på Fornebu holdt han en presentasjon der han tok for seg energimarkedets fremtid, og hvordan Statoil tror det vil gå fremover.

- Debatten karakteriseres av første verdens problemer. Det høres ut som at vi kan gå fornybart i morgen. Hører vi på utviklingslandene hører vi en annen historie, forteller Værness.

Værness mener bestemt at etterspørselen etter fossil energi som olje og gass vil forbli høy i mange år fremover.

Han drar frem en anekdote om da Kong Olav betalte for sin trikkebillett i forbindelse med oljekrisen i 1974. Da var 88 prosent av energibruken fossil. Mer enn 40 år senere er ikke situasjonen så veldig forandret.

- 82 prosent av energibruken er fortsatt fossil. Verden endrer seg ikke så raskt. Vi trenger massiv vekst i fornybar energi, og vi bør investere så mye vi kan i det, men det kan ikke ta over, sier Værness.

Han trekker frem at de to områdene med stort potensiale for å kutte i CO2-utslippene ligger i å elektrifisere bilparken og i å kutte bruken av kull til å generere kullkraft.

- Vi bør spørre oss hvordan vi kan få plass insentiver for å få fattige utviklingsland til å kjøpe gass fra Norge eller Russland istedenfor å fortsette å bruke egen kullkraft, sier Værness.

Han peker på at det uansett hvordan man vrir og vender på det, så vil verden trenge mer og mer energi i årene fremover.

- Folkemengden øker, og energietterspørselen øker. Vi må levere mer energi, sier Værness.

Det vil skape økt etterspørsel etter alle former for energi, både fornybar og fossilt. Det vil også løfte oljeprisen.

- Oljeprisen kommer til å gå opp. Det er mulig at den må ned først, men vi tror den skal gå opp. Mye avhenger av hva OPEC bestemmer seg for, sier Værness.

Når enerWE snakker med Værness etter foredraget forteller han at Statoil tror på en oljepris rundt 75 dollar fatet.

- Vi tror at prisene skal øke noe, og har etablert en gjennomsnittspris for 2020 på 75 dollar fatet. Her er det betydelig usikkerhet, og prisene kan gå ned før de går opp, sier Værness til enerWE.

Utfordringen er at det er stor usikkerhet i markedet, og at energiprisene er for lave.

- Hvis dagens investeringsklima ikke blir bedre vil vi ikke levere nok energi. Hverken i fornybart eller i olje og gass. Med dagens energipriser er det vanskelig å overbevise investorer om å satse, sier Værness.

Når vi har ham på tomannshånd etter foredraget, spør enerWE om ikke overgangen til elbiler vil gå kraftig utover oljeetterspørselen. Det tror han ikke.

- En elektrifisering av bilparken vil primært bidra til å redusere veksten i etterspørselen etter olje, men det vil ikke dra etterspørselen ned, sier Værness til enerWE.

Han tror heller ikke at solenergi vil bli en utfordrende konkurrent. Oljen vil uansett ikke merke noe til det fordi de ikke konkurrerer direkte, mens gassen trolig vil merke det litt da den blant annet brukes til å generere elektrisitet i Europa..

- Ca en tredjedel av gassen vi sender til Europa går inn i kraftproduksjonen, sier Værness til enerWE.

På tross av at Statoil og bransjen vil måtte betale mer for forurensningen som slippes ut, er Værness helt klar på at de er med på å støtte opp om Paris-avtalen.

- Paris-avtalen og det å adressere klimautfordringene, er noe vi alle må bidra til å løse. Vi argumenterer for at verden må sette en pris på karbon. Vi kommer til å investere mye i ny fornybar energi hvis det er lønnsomhet, sier Værness til enerWE.

Etter foredraget og den påfølgende paneldebatten spør konferansemoderatoren om hva sjefsøkonomen ville investert i av energi hvis han skulle satset sine egne private penger.

- Jeg ville investert i et selskap som satser på olje, gas og fornybare energikilder. Jeg ville ikke investert i kull, sier Værness.

Se videointervjuet for å høre Eirik Værness fortelle mer om oljeprisen, fornybar energi og Statoils forhold til Paris-avtalen.