Petoro er bekymret

Norge tjente 22 milliarder mindre i 2013. Norge tjente 22 milliarder kroner mindre på olje og gass i fjor sammenlignet med 2012. Prisnedgang, nedgang i gassalg og høye investeringskostnader får skylden. Til sammen innbrakte statens egen olje og gass 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Totalproduksjonen gikk ned 9 prosent, opplyser … Continued

Norge tjente 22 milliarder mindre i 2013.

Norge tjente 22 milliarder kroner mindre på olje og gass i fjor sammenlignet med 2012. Prisnedgang, nedgang i gassalg og høye investeringskostnader får skylden.

Til sammen innbrakte statens egen olje og gass 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Totalproduksjonen gikk ned 9 prosent, opplyser Petoro, som forvalter porteføljen Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Gjennomsnittspris for olje var 647 kroner per fat, mot 657 kroner året før. Salg av gass gikk ned 13 prosent, og gassprisene var nær 2 prosent lavere enn i rekordåret 2012. Samlet førte dette til nedgang i inntektene, men også en tredje faktor spiller stor rolle:

Den kraftige investeringsøkningen er en vesentlig del av forklaringen på den reduserte kontantstrømmen, sier Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro AS.

Investeringene gikk opp 34 prosent til 34,4 milliarder.

Flater ut

Hensikten med investeringene er å finne nye ressurser som kan flate ut den forventede produksjonsnedgangen, særlig for olje. Det investeres også mye i å forlenge levetiden for utbygde felt, slik at man kan få mest mulig ut av eksisterende felt.

Nå sier Petoro at fallet i oljeproduksjonen viser tegn til å flate ut, noe de er godt fornøyd med. Ifølge Moen er fallet redusert fra 10 prosent til 3-4 prosent.

Hun er imidlertid bekymret for kombinasjonen store investeringer, høye kostnader og konstante priser. Dette kan føre til utsettelse av prosjekter i modne felt og nye utbygginger på norsk sokkel.

Investeringskutt

De økte kostnadene ved utbygging og drift, kombinert med usikre priser på særlig gass, gjør at flere selskaper vegrer seg for å gjøre store investeringer. Det er rett og slett ikke sikkert at det vil lønne seg å hente opp ressursene. Statoil har det siste året jobbet med innstramninger og kostnadskutt for å redusere driftskostnader. Selskapet varslet tidligere denne måneden kutt på over 30 milliarder kroner i investeringer de neste tre årene, årlige kutt i kostnader på 8 milliarder kroner.

Flere prosjekter på norsk sokkel er det siste året utsatt eller satt på vent.

Min kommentar er at utsettelse av prosjekter riktignok vil bidra til å styrke selskapenes kortsiktige kontantstrøm, men er ikke i seg selv et virkemiddel til å øke produktivitet og redusere kostnader. Dessuten kan utsettelser ramme tidskritiske prosjekter for å maksimere verdien av de store modne feltene på norsk sokkel, sier Moen.

©NTB