Bilde av arbeidslag

20 år på Oseberg

Vi er som en familie her ute. Den viktigste jobben Harry Arne Hagland gjør er å passe på at andre rundt ham har det bra. 54-åringen har vært koordinerende verneombud på Oseberg i 20 år. Mars har blitt til april, og det går mot slutten av to uker i Nordsjøen for Hagland. I slutten av … Continued

Vi er som en familie her ute.

Den viktigste jobben Harry Arne Hagland gjør er å passe på at andre rundt ham har det bra. 54-åringen har vært koordinerende verneombud på Oseberg i 20 år.

Mars har blitt til april, og det går mot slutten av to uker i Nordsjøen for Hagland. I slutten av måneden er det tid for en kjempestor revisjonsstans på Oseberg feltsenter. Derfor har denne turen handlet om planlegging.

Dette er den største og mest omfattende revisjonsstansen Aibel har vært med på her, forteller Hagland.

Under revisjonsstansen tømmes installasjonene for olje og gass. De blir «kalde». Det gjør det mulig å utføre arbeid som ikke kan gjøres til vanlig – for eksempel sveising. Totalt skal Aibel levere 25.000 arbeidstimer i løpet av tre uker.

Vi jobber både natt- og dagskift, og skiftene deler lugar. Til sammen er rundt 170 Aibel-medarbeidere i aksjon til en hver tid. Det er mye folk overalt og veldig travelt, forklarer Hagland.

Tar imot nye
Rollen til verneombudet er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Jeg går mye rundt og snakker med folk. Det er viktig å skape et tillitsforhold, slik at de kommer til meg dersom det er noe med arbeidsmiljøet vi bør gripe fatt i, forklarer Hagland.

Vanligvis er Aibel-bemanningen på Oseberg feltsenter rundt 20 personer. I opptrappingen til stansen er det flere. Mange har aldri vært på feltsenteret før.

Det er nye folk i hvert helikopter. Da er det viktig at vi tar imot dem når de lander. Jeg passer blant annet på at de får kontakt med formenn, får sikkerhetsrunder og en egen fadder. Det er en kabal, forklarer han.

Den første turen
Planlegging av revisjonsstanser er ikke noe nytt for Hagland. Han har vært med på ti på Oseberg gjennom karrieren.

Ja, det begynner å bli noen. Og det har alltid gått bra. Bank i bordet, sier han.

Sommeren 1994 fikk HMV tildelt en av de første store rammeavtalene for vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel – RAM0416. Hagland var en av de første operatørene som reiste ut i kontrakten. Og den første turen er også det beste minne han har fra offshorelivet.

Det var så stort og flott. Feltsenteret var ganske nytt og det var liksom Rolls Royce i Nordsjøen dette. Det var rulletrapper i boligdelen og maten var fantastisk, mimrer han.

De var bare en liten gruppe medarbeidere i starten, og utfordringene stod i kø.

Vi fikk en liten omvisning av selskapet som hadde avtalen før oss. De snakket om de forskjellige brønnene på installasjonene, og vi visste knapt nok hvor vi var, ler han.

Fra første dag var det fullt kjør. Oppkobling av brønner på plattformen var den store aktiviteten. I tillegg kom vedlikehold.

Enorme verdier
Oseberg er blant de største olje- og gassfeltene på norsk sokkel. I fjor feiret feltet 25 år i produksjon. Det har skapt enorme verdier – også for Aibel. Selskapet har hatt rammeavtaler for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på Oseberg sammenhengende de siste 20 årene.

Vi er fortsatt en gjeng her som har vært med fra starten. En grunnstamme av medarbeidere som kjenner installasjonene godt er viktig, sier Hagland.

Hagland er utdannet mekaniker. Før Oseberg var han innom flere andre installasjoner. Verneombud har han vært i 30 år nå – en rolle som har endret seg mye gjennom årene.

Jeg føler at det er enda mer respekt mellom leder og verneombud i dag. De lytter mer til oss og vi blir tatt med på råd. Holdningen er også at folk ikke må presses på tid. Vi får den tiden vi trenger til å utføre jobber sikkert.

Paller med verktøy
Under stansen skal ventilene mot Veslefrikk og Sture skiftes. I tillegg kommer rundt 50 fakkelrør og en mengde rør og ventiler på et produksjonssystem.

Det er store jobber det er snakk om, sier Hagland. Han er også materialansvarlig i tillegg til å være verneombud.

Det er enorme mengder materialer og verktøy som bestilles inn til stansen. Som materialansvarlig får jeg plukklister og sjekker jeg at vi får det utstyret som er bestilt ut til plattformen, forklarer han.

Logistikken er enorm. Så langt er 11 containere med deler til stansen tatt om bord på feltsenteret.

Vi har for eksempel fått over et tresifret antall paller med verktøy.

Gikk glipp av fødsel
Statoil med partnere har investert 45 milliarder kroner i Oseberg-feltet de siste ti årene. Boreplattformen Oseberg B har gått gjennom en enorm oppgradering. Aibel har vært med på en totalrenovering av boligkvarteret.

Levetiden er doblet, sier Hagland.

Han har tilbragt nesten 7 år av de siste 20 på Oseberg feltsenter.

Det har blitt en livsstil. Jeg har gått glipp av fødselen til begge guttene mine, men til gjengjeld så har jeg fått mye tid sammen med familien når jeg er hjemme, sier Hagland.

Etter planen skal Oseberg fortsette å produsere fram til 2040.

Jeg håper å få være på Oseberg til jeg går av med pensjon. Vi er som en familie her ute. Det er en fantastisk arbeidsplass, avslutter han.

Artikkelen er tidligere publisert på Aibel.com