Statoil skal rekruttere over 50 nye i året

Publisert

Etter nedbemanning på 5000 ansatte, melder selskapet at de skal ansette 50 fagarbeidere årlig framover for å sikre at selskapet har rett kompetanse og kapasitet på norsk sokkel, det skriver selskapet i en pressemelding. 

– Det har blitt tegnet et uheldig bilde av at industrien har stoppet opp på grunn av prosessene vi har vært gjennom de siste årene. Vi har ansatt svært få, spesielt offshore, og da skjønner vi at usikkerheten brer seg og at unge får inntrykk av at industrien er nedadgående, det sier personaldirektør Aksel Stenerud i Statoil til Aftenbladet.

Fokus på prosessarbeidere

Som en følge av nedgangstider i olje- og gassindustrien har det i de siste årene blitt lagt ned skoleklasser innenfor flere yrkesfag, ikke minst innenfor prosessfaget. Søknader til lærlingeplasser er også redusert i den samme perioden.

– I Statoil ser vi imidlertid store muligheter for norsk sokkel. Vi har prosjekter som er i ferd med å starte opp og flere er under ferdigstillelse. Vi har også en rekke prosjekter som er i planleggingsfase for eventuell utbygging. Vi har derfor behov for å rekruttere fagarbeidere innenfor alle fagfelt de kommende årene. Prosessfaget vil i de første årene utgjøre den største andelen, understreker Stenerud.

Håper på økt strøm til tekniske fag

Behovet for rekruttering av fagarbeidere innenfor prosess, elektro-mekanisk og logistikk vil variere fra år til år, men Stenerud forteller at rekrutteringsstrategien strekker seg i en periode fra inneværende år og langt framover. Rekrutteringsstrategien for sokkelen skal også ivareta behov innenfor Statoils landanglegg.

– Strategien skal sørge for å ivareta rktig kapasitet, forutsigbarhet og fornyelse. Den er også en respons på den naturlige avgangen vi har foran oss innenfor disse fagene. Vi håper dette bidrar til en positiv utvikling i søknadsmassen til utdanning innenfor fagene, sier Dag Unnar Mongstad, fra Industri Energi.

  • Statoil har kuttert mer enn 5000 ansatte de siste årene, men meldte nylig til Stavanger Aftenblad at nedbemanningsprosessen var over.
Powered by Labrador CMS