Snorre-plattform ble for dyrt for Statoil

Publisert

Undervannsløsning redder den økonomiske situasjonen.

Statoil har funnet ut at det blir for dyrt med plattform på Snorre-feltet og velger isteden en langt mer økonomisk undervannsløsning.

– Vi har jobbet i flere år for å få til en plattform og sett på flere alternative løsninger, men økonomien i et slikt prosjekt har vist seg svært krevende. Vi har derfor besluttet å droppe videre planer for plattformutbygging på Snorre 2040 og ønsker i stedet å utvikle prosjektet som en subseautbygging, sier Bjarne Bakken, lederen av Statoils Snorre 2040-prosjekt, til Offshore.no.

Valget av utbyggingsløsning er første skritt på veien mot en formell beslutning om videreføring som tas mot slutten av året. Endelig investeringsbeslutning skal tas innen utgangen av 2017.

Det opprinnelige investeringsanslaget på 40 milliarder kroner beregnes å bli redusert med 30-40 prosent med en subsealøsning – altså mellom 24 og 28 milliarder kroner.

Selskapet sikter mot produksjonsstart i 2021.