Parkert rigg blir satt til brønnplugging fra mars

Publisert

Statoil jobber for å finne enda mer jobb til riggen.

Scarabeo 5 får ny jobb, denne gang pluggeoppdrag for Statoil, det melder Offshore.no. Pressetalsmann i Statoil, Ola Anders Skauby sier til enerWE at de jobber med å modne fram planer.

- Vi jobber med å modne fram planer for plugging, og andre oppdrag som boring, komplettering og brønnvedlikehold. Det er naturlig nok ønskelig i størst mulig grad å holde alle riggene våre i arbeid, så lenge det er lønnsomt. Modningen av planer innebærer å finne gode tekniske og designmessige løsninger for maksimal lønnsomhet, samt partnergodkjennelser for planene.

 • Sterkt uenige om nytteverdien av brønnplugging
 • Sikrer arbeid fra mars

  Pluggeoppdraget er budsjettert til omtrent 43 dager, og kontrakten med Scarabeo 5 varer til juli 2017.

  - Vi jobber kontinuerlig med å å modne frem oppgaver for å kunne sysselsette den  i størst mulig grad i denne perioden. Vi har identifisert oppgaver fra mars og godt inn i 2017 som vi nå jobber med å modne frem, forteller Skauby til enerWE.

  • 28.000 norske oljejobber revet vekk siden 2014
  • - Hvordan jobber dere fremover med å sikre aktivitet på norsk sokkel?

   Det viktigste vi kan gjøre for å sikre aktivitet på norsk sokkel er å fortsette arbeidet med å øke lønnsomheten knyttet til de operasjonene vi utfører. Det betyr å fortsette å jobbe med å få opp effektiviteten, forenkle brønndesign, standardisere og prioritere. Samtidig er det viktig at leverandørindustrien er med og drar lasset, og bidrar til at kostnadsnivået kommer ned på et nivå som gjør oss i stand til å ha lønnsomme aktiviteter selv med lav oljepris, avslutter pressetalsmannen.