Yme-plattformen
Yme-plattformen

Mottar to milliarder etter Yme-skandalen

Publisert

SMB Offshore og Repsol inngår forsikringsforlik 

SBM Offshore og Repsol har inngått forlik for 73,6 prosent av forsikringskravet, og får dermed utbetalt rundt to milliarder kroner av forsikringskravet knyttet til Yme-prosjektet, det melder SBM Offshore i en pressemelding.

Etter betaling av saksomkostninger, vil midlene deles likt mellom SBM Offshore og Repsol (tidligere Talisman) i samsvar med oppgjørsavtalen som i 2013 satte punktum for Yme-prosjektet.

Problem-plattformen Yme

Yme-feltets produksjonsstart var i 1996, og 7,9 millioner sm³ olje ble utvunnet før feltet stengte ned i 2001 da det ikke lenger var lønnsomt å fortsette driften. Men sagaen var ikke over. Feltet ble bestemt gjenåpnet i 2007, og Yme ble slik det første oljefeltet på norsk sokkel som ble forsøkt utbygget på ny etter at utvinningen var ferdigstilt.

Sommeren 2012 ringte plutselig alarmbjellene. 140 personer ble evakuert fra Yme-plattformen i Nordsjøen. Det ble oppdaget sprekkdannelser i fundamentet og man fastslo at leverandøren ikke kunne dokumentere at sikkerheten var tilfredsstillende.

Historisk skandale

I ettertid ble plattformen liggende øde og forlatt i Nordsjøen, og mars 2013 besluttet plattformeier SBM Offshore og hovedoperatør Talisman (senere oppkjøpt av oljeselskapet Repsol) at den skulle avvikles helt.

Yme-feltet ble i ettertid omtalt som et av de største skandaleprosjektene i Norges histore, med en kostnad på over 14 milliarder kroner.

SBM Offshore melder nå at de vil forfølge resterende krav mot øvrige forsikringsselskap det kommende halvåret.

Powered by Labrador CMS