Utsira-kostnader til vurdering

Published

KrF krever ny gjennomgang.

KrF krever en uavhengig gjennomgang av kostnadsanslagene for elektrifisering av de enorme olje- og gassfeltene på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Denne uken er det ventet at lisenshaverne med Statoil i spissen legger fram sin konseptplan. Som NTB tidligere har skrevet, vil selskapene fraråde elektrifisering i full skala. Årsaken er først og fremst økte kostnader.

Mye tyder på at kostnadene er blåst opp. Et anslag på rundt 17 milliarder kroner er hinsides det andre prosjekter koster, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han viser til at Oljedirektoratet så sent som i 2012 anslo at det ville koste rundt 6 milliarder kroner å anlegge to kabler med en effekt på til sammen 250 megawatt – uten gassturbiner. Nå legger selskapene trolig opp til en minsteløsning der kun Johan Sverdrup-feltet forsynes med ren kraft fra land, gjennom én 78 MW kabel.

Alt tyder på at selskapene ønsker å konkludere med å skrinlegge elektrifisering som områdeløsning. Et prosjekt som det er enstemmighet rundt i Stortinget ser dermed ut til å bli avlyst, slik tilfellet var med fullskalarensingen på Mongstad. Det må ikke skje, sier Ropstad.

Ny vurdering

Han forlanger at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) går nøye igjennom tallene fra selskapene.

Jeg forutsetter at det kommer et uavhengig kostnadsoverslag fra Oljedirektoratet og at alle alternativer utredes like nøye. Til nå har ikke Statoil villet se på løsningen med én 200 MW kabel rett inn på Johan Sverdrup, enda dette kun vil koste mindre enn 2 milliarder mer enn minimumsløsningen, hevder Ropstad.

Regjeringen har formelt ikke konkludert i saken, men oljeministeren er under kraftig press fra opposisjonen på Stortinget.

Her er vi i en situasjon hvor de som utreder ikke har interesse av å elektrifisere, fordi det vil medføre økte kostnader, som Venstre-nestleder Ola Elvestuen tidligere har uttrykt det.

Det vil koste oljeselskapene å forsyne Edvard Grieg og Gina Krog med strøm fra land, fordi de allerede har gassturbiner i drift.

Stortinget er ikke forpliktet til å ta forslaget fra oljeselskapene til følge, og er i sin fulle rett til å kreve elektrifisering av hele Utsirahøyden, sa Elvestuen til NTB i januar.

SV har døpt Utsira vårens viktigste klimasak, og også Arbeiderpartiet holder fast ved en områdeløsning. Klimaforliket ryker, dersom minsteløsningen blir valgt, mener Zero-leder Marius Holm.

Det vil øke Norges klimagassutslipp med oppunder 900.000 tonn, nesten 2 prosent økning, og nesten like mye som gasskraftverkene som tidligere var en brennhet politisk sak. Utslippsøkningen tilsvarer 400.000 personbiler, eller de samlede utslippene i hele Oslo, hevder han.

LO advarer

Verken Statoil eller oljeministeren har villet gå i detalj om konseptvalget, men oljeselskapets teknologi- og prosjektdirektør Margareth Øvrum sier til Dagens Næringsliv at mange elementer alt er kjent.

Det blir et feltsenter, det blir fire store plattformer. Det blir strøm fra land, sier hun.

LO-forbundet Industri Energi slår fast overfor DN at minsteløsningen er eneste gangbare alternativ i dagens situasjon. Spesialrådgiver Geir Vollsæter tror fullelektrifisering vil true konkurranseutsatt industri og føre til kraftunderskudd og høyere strømpriser for forbrukerne.

©NTB