Taus om Utsira-planer

Published

Regjeringen må ta hensyn, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier at regjeringen må ta hensyn til regnestykket Statoil legger fram over kostnadene ved å elektrifisere Utsira.

Det er ventet at Statoil legger fram planene for utbyggingen av Utsirahøyden før Oslo Børs åpner torsdag.

Men allerede onsdag varmet politikerne på Stortinget opp med å servere spørsmål de opplevde at de ikke fikk svar på til olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H).

Spørsmålene handlet blant annet om grunnlaget for og holdbarheten i kostnadsoverslagene, og om hvilke konsekvenser det får for vedtatte utslippskutt dersom deler av de enorme olje- og gassfeltene utenfor Rogaland ikke får tilførsel av driftsstrøm fra land.

Konflikten

Hovedlinjene i konflikten ser slik ut:

Regjeringens støttepartier Venstre og KrF, de tidligere regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, samt Miljøpartiet De Grønne, går inn for elektrifisering av hele Utsirahøyden.

Selskapene mener imidlertid at elektrifisering i full skala blir mange milliarder dyrere enn tidligere antatt.

Onsdag ville verken Lien eller Sundtoft svare på hvordan regjeringen vil forholde seg dersom antakelsene slår til om at Statoil går inn for en minimumsløsning, der kun Johan Sverdrup-feltet forsynes med ren kraft fra land.

Lien vil ta hensyn

Vi skal vente med talldiskusjonene til konseptvalget kommer. Det skjer om kort tid, sier Lien.

En antydning om velvilje kom likevel fra Stortingets talerstol:

Når det nå kommer signaler om at vi har et helt annet kostnadsbilde enn tidligere, så er det et forhold som både regjeringen – og forhåpentligvis stortingsflertallet – er nødt til å ta hensyn til, sa Lien.

På spørsmål fra pressen i Vandrehallen om det er mulig å nå klimaforlikets kuttmål dersom ikke hele Utsira blir elektrifisert, sier Lien at hele regjeringen jobber for å nå målene i klimaforliket. Dessuten skal kvotebegrensninger og kvotepriser på CO2-utslipp motivere selskapene til velge elektrifisering.

Travel debut

Sundtoft hadde på sin side en travel dag da hun debuterte i den muntlige spørretimen.

Spørsmålene om klimaforliket og elektrifisering var det mange av, og samtlige ble besvart med at «klimaforliket ligger fast» og «regjeringen jobber for å realisere elektrifisering av Utsira».

Jeg merket meg at hun konsekvent unngikk å si «hele Utsira» – og det er jo det dette handler om. Jeg opplever at vi ikke fikk noen skikkelige svar, oppsummerte SVs Heikki Eidsvoll Holmås etterpå.

Sundtoft forklarte det manglende «hele» slik overfor NTB.

Vi sitter ikke på noen tall i dag. Vi må først se hva selskapene kommer med.

Krever tallsikring

Men heller ikke støttepartiene var imponert.

Venstres Ola Elvestuen og KrFs Kjell Ingolf Ropstad er samstemt kritiske til kostnadsoverslaget som selskapene står bak og antydningen om en pris for fullskala elektrifisering på 17 milliarder kroner.

Tallene må gis en uavhengig kvalitetssikring, krever Elvestuen.

Vi må vite alt som ligger i kalkylene, for her er det mulig å sette opp veldig mange regnestykker med svært ulike svar, utdyper Ropstad.

Begge understreker at beslutningen i realiteten tas nå i disse dager. Om et års tid, da prosjektet formelt skal legges fram for Stortinget, er det i praksis for sent å legge inn krav om elektrifisering i full skala.

©NTB