brukt i Origo juni 2013
brukt i Origo juni 2013

Statoil vil skvise ut alt de kan fra Oseberg - investerer nye 8,2 milliarder kroner

Publisert

Jobben skal gjøres av en ubemannet brønnhodeplattform.

Statoil og partnere investerer 8,2 milliarder kroner for å kunne hente ut 110 millioner fat oljeekvivalenter fra Oseberg Vestflanken 2.

Fjernstyring av ubemannet plattform

Med fjernstyring skal en ubemannet plattform på Oseberg Vestflanken 2 bidra til Statoils mål om å holde produksjonen på dagens nivå til etter 2030.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mottok plan for utbygging og drift (PUD) fredag. Han er entusiastisk:

– Videreutvikling av eksisterende felt skaper store verdier for fellesskapet. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde produksjonen, øke utvinningsgraden og skaper store verdier til fellesskapet, sier Lien.

Ikke minst fordi det er krevende tider for petroleumsbransjen, er det gledelig med en investering av dette omfanget, understreker statsråden.

Nytt konsept i Norge

Statoil har kuttet investeringskostnader med 1 milliard kroner etter konseptvalget tidligere i år, opplyser selskapet i en pressemelding.

En ubemannet brønnhodeplattform, altså uten fasiliteter, helikopterdekk og livbåter – er helt nytt i Norge, men ikke uprøvd fra dansk og nederlandsk sokkel.

– Oseberg Vestflanken 2 møter dagens kostnadsutfordringer og krav til økt effektivitet med et innovativt konsept basert på forenkling. Dette er et pionerprosjekt på norsk sokkel som bransjen kan hente læring fra, sier direktør for feltutvikling på norsk sokkel Ivar Aasheim.

Statoil er operatør og har med seg Petoro, Total og ConocoPhillips som partnere. Oseberg Vestflanken 2 ligger om lag 8 kilometer nordvest for Oseberg feltsenter, der driften skal fjernstyres fra.