Store ringvirkninger

Published

Har skapt et nytt Helgeland.

Skarvutbyggingen har skapt et nytt Helgeland, ifølge en undersøkelse utført av Universitetet i Nordland

Sluttrapporten tar for seg en samlet oppsummering av ringvirkninger fra 2009 til og med 2012.

Utgangspunktet for arbeidet har vært godkjenningen av Skarvs plan for utbygging og drift (PUD) hvor det fremgår at de samfunnsøkonomiske beregningene i konsekvensutredningen skulle etterprøves av operatør i samarbeid med lokal kunnskapsorganisasjon.

Hovedhensikten med studien var å finne ut hvilken betydning utbyggingen og senere drift av Skarv har vært for utviklingen på Helgeland generelt og spesielt i Sandnessjøen og Brønnøysund. BPs aktiviteter har utløst betydelige regionale investeringer og økt antall petroleumsrelaterte arbeidsplasser.

I tillegg har BP tildelt kontrakter for betydelige beløp til lokale bedrifter.

Investeringer

Skarvutbyggingen har bidratt til:

3 mrd kroner i regionale investeringer i infrastruktur:

 • Sandnessjøen 1.5 mrd
 • Brønnøysund 2.0 mrd
 • BP har som operatør for Skarvlisensen inngått kontrakter og opsjoner på 1 millard kroner til lokale bedrifter på Helgeland.

  Petroleumsrelaterte jobber

  • Brønnøyregionen: 180
  • Sandnessjøen: 150 + 50 til 100 nye ventes i løpet av 2013.
  • Totalt er det i dag over 400 sysselsatt i regionen.
  • Lokalt ansatte i BP

   • Sandnessjøen: 16
   • Skarv FPSO: 20-25% av samlet BP bemanning på 112 personer.
   • Dette studiet viser at BP Norge har jobbet på en slik måte at det er skapt et betydelig grunnlag for økt petroleumsrettet aktivitet på Helgeland. Aktivitetsnivået er over det som ble stipulert i konsekvensutredningen for Skarvutbyggingen. Flytrafikken har tatt seg opp betydelig både i Sandnessjøen og Brønnøysund og har resultert i et bedre rutetilbud til lokalbefolkningen.

    Kilde: BP.no