Statoil lover å bidra

Published

Områdeløsning forsinker ikke 1. byggetrinn på Johan Sverdrup.

Statoil ønsker å bidra til å etablere en områdeløsning for hele Utsirahøyden senest i 2022, og uten at dette skal forsinke Johan Sverdrups første byggetrinn.

Statoil vil derfor arbeide videre med Johan Sverdrup i henhold til plan og pågående studier for første byggetrinn, uten utsettelser, sier pressetalsmann Ørjan Heradstveit i Statoil til NTB etter at det onsdag kveld ble klart at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig går inn for at hele Utsirahøyden skal dekkes av kraft fra land så raskt som mulig og senest i 2022.

Heradstveit sier at Statoil jobber for å realisere områdeløsning og neste byggetrinn så raskt det lar seg gjøre.

I dag er det anslått at vi vil være på plass med byggetrinn 2 sent i 2022, 3 år etter planlagt oppstart av byggetrinn 1, sent i 2019.

Vi vil videre måtte bruke noe tid på å sette oss godt nok inn i innstillingen fra komiteen før vi kan gå nærmere inn på flere spørsmål, legger han til.

©NTB