Produksjon stengt på Huntington

Publisert

Omstart forventet ved månedsskiftet.

Produksjonen fra Huntington-feltet i Storbritannia har vært stengt siden 12. april mens arbeidet med å skifte ut et antall koplinger som inngår i dekkgass-systemet (inertgass-) til lagertankene på den flytende produksjons- og lagerenheten pågår, melder Noreco i en pressemelding.

I følge opplysninger som operatøren har formidlet til partnerne i lisensen går arbeidet nå som planlagt, og en full omstart av produksjon er forventet å skje mellom 30. april og 7. mai.

Om det ikke skulle bli ytterligere produksjon fra Huntington-feltet denne måneden, vil gjennomsnittlig dagsproduksjon fra feltet i april utgjøre om lag 1 900 fat oljeekvivalenter til Noreco. Til sammenlikning produserte Huntington 5 573 fat oljeekvivalenter per dag til Noreco i mars.

Noreco vil gi en oppdatering på Huntington-situasjonen i den ordinære produksjonsrapporten for april. Den vil senest bli offentliggjort i første uke av mai.