Grønt lys for Lundin

Publisert

Får samtykke til boring på Gohtafeltet.

Lundin Norway AS har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Island Innovator til boring og produksjonstesting av avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på Gohtafeltet i utvinningstillatelse 492.

Gohtafeltet ligger i Barentshavet ,35 km nordvest for Snøhvitfeltet.

Vanndypet på stedet er cirka 332 meter.

Boringen er planlagt startet mai 2014 og er beregnet å vare i cirka 65 dager.

Kilde: ptil.no