Klimamålene blir vanskeligere å nå

Published

Miljødirektoratet refser Statoil.

Miljødirektoratet går kraftig ut mot Statoils forslag om en elektrifisering av Utsirahøyden i flere faser. Forslaget innebærer at det blir enda vanskeligere å nå Norges klimamål for 2020, fastslår direktoratet.

Statoil har gått inn for en løsning hvor bare ett av oljefeltene på Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra oppstart.

Statoil har nå sendt saken ut på høring, og i sitt svar til oljeselskapet går Miljødirektoratet kraftig ut mot forslaget, ifølge Teknisk Ukeblad.

«Valget om ikke å elektrifisere hele Utsirahøyden fra oppstart av Johan Sverdrup, innebærer at Norges klimamål for 2020 blir enda vanskeligere å nå», heter det i uttalelsen, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Miljødirektoratet viser til en rapport fra tidligere i år hvor direktoratet viser hva som må til for at Norge skal nå sine klimamål for 2020.

Det største tiltaket i rapporten er elektrifisering av de nye feltene på Utsirahøyden, med anslåtte utslippsbesparelser på 0,6– 0,8 millioner tonn CO2.

«Elektrifisering av feltene på Utsirahøyden er derfor et svært viktig tiltak dersom Norge skal nå 2020-målet gitt av klimaforliket», skriver Miljødirektoratet i sin uttalelse.

Statoils løsning, som bare dekker feltet Johan Sverdrup i fase 1, vil gi en CO2-besparelse på 0,2– 0,3 millioner tonn i 2020.

©NTB