Høyere oljeproduksjon enn ventet i februar

Publisert

Bedre produksjon enn Oljedirektoratets prognoser.

Det ble produsert drøyt 2 millioner fat olje, flytende naturgass og kondensat i gjennomsnitt per dag på norsk sokkel i februar. For olje var mengden 1,5 prosent over prognosen til Oljedirektoratet.

Oljeproduksjonen ligger 9 prosent over hva den var i februar i fjor, ifølge de foreløpige produksjonstallene som ble presentert torsdag.

Væskeproduksjonen fordelte seg på 1,619 millioner fat olje, 395.000 fat flytende naturgass (NGL) og 37.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Salget av gass var totalt 10,6 milliarder standard kubikkmeter (GSm3) i februar, noe som er 0,5 GSm3 mindre enn måneden før.

Reklame

https://vimeo.com/157152222