Slik får du full oversikt over oljevirksomhet på norsk sokkel

Publisert

Økonomi, produksjon, letevirksomhet, eksport og beredskap enkelt fremstilt på nyrenovert nettside.

NorskPetroleum.no er et brukervennlig og faktabasert nettsted i regi av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. På nettstedet kan den interesserte leser lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier. Man finner også et interaktivt kart.

NorskPetroleum.no finner du blant annet oppdatert informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi, med blant annet oversikt over inntekter og investeringer.
  • Produksjon og eksport av olje og gass.
  • Leteaktivitet, utbygging og drift av felt på norsk sokkel.
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt.
  • Fakta om felt, funn, selskaper, lisenser, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel.
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap.
  • Leverandørindustrien og petroleumsrelatert forskning og teknologi.
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator.
  • Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som fakta-appen for mobiltelefoner, Oilfacts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

Powered by Labrador CMS