Noreco rammet av været

Published

Huntington-produksjonen lavere enn forventet.

Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 754 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2014, skriver selskapet i en pressemelding. Netto realisert pris i januar var 98,9 dollar per fat oe (108,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i januar 2014 (desember 2013 i parentes):

Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

 • Huntington – 2 766 (4 285)
 • Cecilie – 0 (0)
 • Nini – 0 (0)
 • Oselvar – 620 (735)
 • Lulita – 368 (248)
 • Enoch – 0 (0)
 • Total – 3 754 (5 269)
 • Huntington-produksjonen i januar var lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av dårlig vær i hele Nordsjøen-området med påfølgende forsinkelser i lossingen av olje til tankskip. Produksjonen ble gjenopptatt i slutten av måneden.

  Produksjon fra Nini (som består av Nini og Nini Øst) startet opp igjen tidlig i februar. Som tidligere opplyst er det ventet at regularitet og produksjon fra disse feltene vil være lavere enn før nedstenging sist sommer. Den midlertidige løsningen baserer seg på produksjon direkte til tankskip og er mer utsatt for vind og bølger. I følge operatøren DONG Energy, er det ikke ventet at Cecilie-feltet vil være tilbake i produksjon før i andre kvartal.

  Oselvar- og Lulita-feltene produserte hovedsakelig som forventet og gjenoppstart på Enoch-feltet er som tidligere redegjort for planlagt for andre kvartal.