70 mister jobben

Published

Bergen-selskap konkurs.

Bergen Group Skarveland har vedtatt å begjære oppbud, som følge av manglende ordreinngang og sviktende resultater.

Selskapets virksomhet har vært knyttet til rørinstallasjoner i forbindelse med nybygging av skip, samt leveranser til offshore og landbasert industri.

Både skips- og offshoremarkedet er det siste året rammet av nedskjæringer, hvilket har hatt en sterk negativ betydning for selskapet, heter det i en pressemelding.

Bergen Group Skarveland er et datterselskap i Bergen Group ASA. Datterselskapet har hatt 70 ansatte og hovedkontor på Sunde i Kvinnherad.