Siem Offshore dømt til millionbot

Publisert

Skattesvik over to år ender i domsfelling.

Siem Offshore er dømt til å betale en bot på 5 millioner kroner for skattesvik i årene 2005-2007.

Selskapet unnlot å levere selvangivelse og å føre regnskap for skattepliktig virksomhet på norsk sokkel, kom Kristiansand tingrett fram til i en fersk dom.

Selvangivelsen for 2006 og 2007 ble først levert etter at skatteetaten fant ut at Siem Offshore hadde drevet skattepliktig virksomhet på norsk sokkel. Rapporteringen for 2005 kom først i 2010.

  • Ta hånd om krisen fra mobilen (Reklame - Pilotech)
  • Selskapet er også dømt til inndragning av 300.000 kroner. Daglig leder i Siem Offshore ble ifølge en pressemelding fra Økokrim frikjent for å ha medvirket til skattesviket.

    Finansdirektør Dagfinn Lie i Siem Offshore opplyser til NTB at det ikke er aktuelt å anke dommen.