Dagene er talte for skandaleplattformen på Yme-feltet

Publisert

I Norrøn mytologi var Yme et urvesen som ble drept av brødrene sine Vile og Ve, som så brukte liket til å skape verden. Yme-feltet ble oppdaget i 1987 og var i produksjon fra 1996-2001 da produksjonen ble stoppet som følge av høye kostnader og lav oljepris. Siden da har problemene fortsatt å hjemsøke feltet. Det ble ikke skapt mye av moderne tids Yme.

Fra produserende felt til spøkelsesplattform

Yme-feltet ligger i blokkene 9/2 og 9/5 i Egersund-bassenget, ca. 100 km fra norskekysten. I 2004 fikk nåværende eiere tildelt feltet, og plan for utbygging og drift ble godkjent tre år etter i 2004. Plattformen som skulle produsere oljen fra feltet ble installert i 2011, etter en lang prosess som følge feil under byggingen av plattformen i Abu Dhabi. Installasjonen ble aldri fullført, og siden 2012 har Yme stått uten bemanning fordi alvorlige strukturelle mangler gjorde at den ikke tilfredsstilte sikkerhetskravene. Eieren av plattformen, Single Buoy Moorings Inc. (SBM) konkluderte etterhvert med at det ikke var mulig å utbedre skadene, og erklærte den som skrot, og avtalte et oppgjør med eierne av lisensen.

En lang dags ferd mot natt nærmer seg slutten for Yme-plattformen, og denne uken har kranskipet ”Pioneering Spirit”, eid av det nederlandske rederiet Allseas, fjernet plattformen og den er nå under transport til land for opphogging på Lutelandet i Sogn og Fjordane.

Eierne av Yme-lisensen har fått frist til utgangen av oktober med å ferdigstille arbeidet med å fjerne installasjonen.

En ny sjangse?

4. januar 2016 ble det kjent at Repsol hadde solgt sin 60% andel i feltet til det nystartede OKEA med tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe og eks-Detnor sjef Erik Haugane i spissen. Avtalen trer i kraft når plattformen er fjernet, og en tredje plan for utbygging og drift er levert for feltet. Noen skjær i sjøen må fremdeles forseres, etter at det i juni i år ble kjent at OKEA ikke fikk godkjent sin søknad om prekvalifisering som operatør på norsk sokkel. Det betyr ikke at alt håp om ny produksjon på Yme er ute, men OKEA må gi myndighetene svar på hvordan de skal sikre kompetanse og erfaring til å kunne lede en nyutbygging, samt hvordan selskapet skal legge til rette for at de øvrige rettighetshaverne skal delta aktivt ved å etterse og utfordre operatørens vurderinger slik at de er velfunderte.

Se også videointervju med Erik Haugane: - Gi leverandørene større makt  

Rettighetshavere for Yme-feltet:

Repsol Norge AS (60%

Lotos Exploration and Production Norge AS (20%)

KUFPEC Norway AS (10%)

Wintershall Norge ASA (10%)

Powered by Labrador CMS