- Offentlige byggherrer må etterspørre helt grønn sement renset for CO2

Publisert

Irene Siljan Vestby er daglig leder i Telemark Offshore. Hun deltok denne uken på informasjonstur med fokus på CO2-fangst, transport og lagring i regi av Gassnova.

Hun er stolt når hun forteller enerWE om industrien i Telemark.

- Industrien i Telemark har vært her i over 100 år, forteller hun. Det er en verdensledende industri, kombinert med både offshore og onshore leverandørindustri.

HeidelBergCement Norway er en de virkelig tunge av bedriftene i Telemark. Per Brevik er direktør for alternativ brensel og bærekraft i HeidelbergCement Norway. Han forteller til enerWE at det er en utfordring at sementindustrien står for store utslipp av CO2.

- I konsernet slipper vi årlig ut 70 millioner tonn CO2. Til sammenlikning er det mer enn hva hele Norge slipper ut.

Samtidig understreker Per Brevik at de har et lavt utslipp CO2 per tonn sement som produseres.

- Gjennomsnittet ligger på mellom 700- og 800 kg. CO2 per tonn sement, og vi ligger rett over 600 kg. 

HeidelBergCement jobber aktivt for å redusere utslippet av CO2 gjennom sitt arbeid med å teste ut CO2-fangst.

- Vi har jobbet i mange år med å teste ut ulike teknologier. Vi har gjennomført et mulighetsstudie og et konseptstudie, og så har vi gjennom revidert nasjonalbudsjett fått midler slik at vi kan gjennomføre et forprosjekt.

Han forteller til enerWE at forprosjektet skal kunne føre frem til et grunnlag for å kunne ta en mulig investeringsbeslutning. Prosjektet avsluttes neste sommer.

- Forhåpentligvis så får vi en beslutning i stortinget ett år etter dette.

Irene Siljan Vestby mener det er veldig viktig at HeidelbergCement lykkes med prosjektet.

- Vi har lenge jobbet med å behovet for å redusere klimagasser fra industri. Norge har ambisiøse forpliktelser inn i Parisavtalen. Norsk industri har store utslipp, og vår region har vi de største punktutslippene i Norge. Det er kjempeviktig at CO2-fangstanlegg kommer på plass.

Per Brevik forteller at HeidelbergCement hittil har brukt mer enn 50 millioner kroner til testing i forbindelse med karbonfangst, der mye har vært støtte fra Gassnova.

På spørsmål om hvordan det kan bli lønnsomt for HeidelbergCement å investere i karbonfangst, så svarer Per Brevik at det er et langsiktig prosjekt.

- Det er stor økning i etterspørsel etter bærekraftige produkter. Vi konkurrerer med tre og stål. Det at vi hele tiden har en konkurranse på å ha et bærekraftig produkt er en av drivkreftene.

Han understeker at det er offentlige anskaffelser som kan bidra til å skape lønnsomhet i investeringene innen CO2-fangst.

- Offentlige byggherrer etterspør nå sement med lavest mulig karbonfotavtrykk. Neste skritt må være at de etterspør helt grønn sement som er ren fordi den har vært gjennom et karbonfangstprosjekt 

Irene Siljan Vestby forteller at industrinettverket i Telemark har en spenstig visjon.

- Vi skal bli verdens første klimapositive industriregion. Det er hårete, men det er helt klart realistisk. Det er også nødvendig dersom vi  skal nå klimamålene. Vi ønsker gå i front både når det gjelder CO2-fangst og grønn teknologi rundt CO2-fangst i regionen. 

Per Brevik håper å starte produksjon av grønn sement innen 2024.