TFO 2019: Videointervju med Finansministeren og Olje- og energiministeren

— De som står i kjeledress og jobber på utstyr som tilhører petroleumsindustrien skjønner at hvis vi ikke skal holde på med dette, så må de kle av seg kjeledressen og gå på NAV-kontoret

33 selskaper i ulik form og størrelse ønsker å komme hit til norsk sokkel for å lete og finne.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartmentet har mottatt et stort antall søknader fra 33 oljeselskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). TFO 2019 ble utlyst 29. mai 2019, og det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.

— Dette er en klar og tydelig bekreftelse av at vi har en attraktiv sokkel, sier Kjell-Børge Freiberg til enerWE. Når 33 selskaper i ulik form og størrelse ønsker å komme hit for å lete og finne, så forteller det at vi er attraktive. Det har også vært målet med politikken vi har ført, så det er en bra dag i dag.

Kjell-Børge Freiberg <br>(Foto: Chul Christian Aamodt)
Kjell-Børge Freiberg
(Foto: Chul Christian Aamodt)

enerWE har vært i kontakt med flere internasjonale olje- og gasselskaper som er bekymret for at nettopp rammebetingelsene på norsk sokkel kan endres.

— Jeg tenker at det er en kraftig påminnelse om at det ikke er gitt at selskapene skal ønske å komme hit til norsk sokkel for å lete og finne, sier Kjell-Børge Freiberg. Derfor er vi ekstremt opptatt av ordet stabile rammebetingelser som er vakkert, tydelig og klart formulert i regjeringserklæringen som regjeringens politikk. Vi har ført en forutsigbar og stabil petroleumspolitikk, og det skal vi fortsette med.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden.

Samtidig var tusenvis av ungdom forrige uke samlet foran Stortinget for å gi sitt klimabrøl der de krever handling fra politikerne.

Finansminister Siv Jensen har en tydelig beskjed til ungdommene.

Siv Jensen (Foto: Chul Christian Aamodt)
Siv Jensen (Foto: Chul Christian Aamodt)

— En forutsigbar petroleumspolitikk er et viktig bidrag for å redusere de globale klimautslippene, sier hun.

Siv Jensen får støtte av Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

— Det er ingen motsetninger mellom å ha en ambisiøs klimapolitikk som regjeringen har, og det å ha en ambisiøs petroleumspolitikk, sier Kjell-Børge Freiberg.

Han trekker frem det Equinor-opererte Aasta Hansteen som et eksempel.

— Forrige torsdag var jeg på Aasta Hansteen som ligger 340 kilometer utenfor Bodø. Her henter de opp gass som sendes i rør til Storbritannia. Det er nok til å dekke hver fjerde husstand i Storbritannia.

Han mener dette har en betydning for det ungdommene var opptatt av på Karl Johan da de stemte i et felles klimabrøl.

Det at norsk gass faser ut kull i Europa er bra for klimaet

Kjell-Børge Freiberg

— Det at norsk gass faser ut kull i Europa er bra for klimaet.

Vi spør Siv Jensen om norsk gass da er en del av det grønne skiftet.

— Ja, norsk gass er definitivt en del av det grønne skiftet, og en del av kampen for å redusere de globale utslippene, sier hun til enerWE.

enerWE har vært i kontakt med flere internasjonale olje- og gasselskaper som er bekymret for

— Det er over 225.000 mennesker som går på jobb tilknyttet denne næringen hver dag, og det er strenge krav til utslipp, sikkerhet og miljø rundt norsk produksjon. Det er mye å være stolt av, og da er det viktig å ha forutsigbarhet.

— Hvordan mener du regjeringen lykkes med å formidle hva olje- og gass bidrar med til det norske velferdssamfunnet?

Jeg tror folk flest er klar over hvilken enorm distriktsnæring olje- og gassnæringen er

Siv Jensen

— Det mener jeg vi lykkes ganske godt med. Jeg tror folk flest er klar over hvilken enorm distriktsnæring olje- og gassnæringen er. Den sysselsetter folk over det ganske land. Jeg tror enhver kommune i hele landet er berørt av dette på en eller annen måte. Enten at de har mange innbyggere som er i næringen, eller at de nyter godt av det ved at Norge har blitt et rikt land.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gikk nylig ut og sa at det var viktig med et varig vern av det nordlige Barentshavet. Vi spør Finansministeren om hva hun mener om dette.

— Jeg mener vi har funnet frem til en god enighet i regjeringsplattformen for dette. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for en forutsigbar og langsiktig petroleumspolitikk i Norge som gjør norsk sokkel attraktiv for selskapene som opererer her. Den uenigheten er avklart i regjeringen, og det er jeg veldig glad for.

Etter 2014 forsvant 50.000 oljejobber. Nå er næringen på vei opp igjen. Vi spør Finansministeren hva hun mener er næringens største utfordring akkurat nå.

— Jeg er glad for at næringen tok tak og klarte en omfattende kostnadsreduksjon i forbindelse med oljeprisfallet i 2014. Samtidig ser vi at mange næringer tilknyttet olje- og gassnæringen har tatt grep for å diversifisere investeringene sine for å bli mindre sårbare ved et eventuelt oljeprisfall i fremtiden. Her tas det investeringer på et bredt felt, også inn i fornybart.

Folk flest er opptatt av hvordan man bruker penger, og bompengeopprøret er et godt eksempel på dette. Vi spør Olje- og energiministeren om han mener folk flest er like opptatt av hvordan man skal tjene penger.

— Jeg har vært olje- og energiminister i 368 dager, og jeg har reist i mange av de dagene og møtt mange bedrifter som faktisk er opptatt av dette. De har forståelse for at hvis vi skal slutte å høste av naturressursene vi er prisgitt å ha, så kommer lokalsamfunnene til å se helt annerledes ut.

Kjell-Børge Freiberg trekker frem et bedriftsbesøk hos Kimek i Kirkenes sist lørdag.

— De som står i kjeledress og jobber på utstyr som tilhører petroleumsindustrien skjønner at hvis vi ikke skal holde på med dette, så må de kle av seg kjeledressen og gå på NAV-kontoret.

Neste uke planlegger enerWE å gjøre intervju med tre førsteårsstudenter på NTNU som ønsker seg en jobb i oljebransjen. Med de 50.000 tapte oljejobber og ungdommens klimabrøl som bakteppe spør vi Kjell-Børge Freiberg om han ønsker gi en beskjed til de nybakte studentene i Trondheim.

— De har tatt en helt riktig utdannelse. Vi har høy aktivitet i dag, og det skal vi fortsatt ha. Disse menneskene har vi definitivt bruk for. Jeg registrerer at det er økt søkning og interesse, og så er det bare å være veldig tydelig. Jeg skjønner at folk som skal velge sin yrkesvei og hvordan liv de skal leve tenker seg om. Til de har jeg bare en ting å si: Det er det klokeste du kan gjøre!

Listen over selskaper som har søkt:

 • Aker BP ASA
 • A/S Norske Shell
 • Capricorn Norge AS
 • Chrysaor Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • DNO Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Equinor Energy AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Ineos E&P Norge AS
 • Lime Petroleum AS
 • Lotos Exploration & Production Norge AS
 • LUKOIL Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • M Vest Energy AS
 • Neptune Energy Norge AS
 • OKEA AS
 • OMV (Norge) AS
 • ONE Dyas Norge AS
 • Pandion Energy AS
 • Petrolia NOCO AS
 • PGNiG Upstream Norway AS
 • Repsol Norge AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Source Energy AS
 • Spirit Energy Norge AS
 • Suncor Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS
 • Vår Energi AS
 • Wellesley Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS
Powered by Labrador CMS