OECD: Norsk forskning skinner ikke

Publisert

Norge bruker mye penger på forskning og høyere utdanning, men resultatet er bare sånn passelig godt, går det fram av en foreløpig rapport fra OECD.

Den endelige rapporten skal være ferdig i løpet av året, men mandag forelå de foreløpig resultatene om høyere utdanning og forskning i Norge.

Et hovedfunn er at forskning innen universitetssektoren er på kun "et tilfredsstillende nivå", og at det bare er noen få områder som virkelig utmerker seg. Man får også mindre tilbake enn ventet av resultatbasert finansiering.

– Den foreløpige rapporten til OECD peker ganske tydelig og velbegrunnet på at forskningspolitikken bør koordineres enda bedre, for at forskning skal kunne svare på vår tids store samfunnsutfordringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H).

– Mangler samspill

OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, merker seg også at norsk industri er konsentrert i sektorer hvor det forekommer lite forskning og utvikling.

Det er begrenset utveksling og samarbeid mellom forskningsmiljøer og industrien, bortsett fra innen petroleumssektoren og marin sektor, påpekes det. OECD mener i tillegg at Norge har for dårlig strategisk vektlegging av nøkkelområder, som helse.

– Det vil være nødvendig med et sterkt system for forskning og utvikling for å endre den norske økonomien, som fortsatt er svært avhengig av olje og gass, heter det i rapporten.

– Lite press for endring

Generelt sett er det en svakhet at det er lite press for å oppnå endring i det norske høyere utdanning- og forskningssystemet, ifølge de foreløpige funnene.

Det er innbakt sjenerøse ordninger, og hovedsakelig er det høy grad av tilfredshet med systemet. Det er også en motvilje mot å gå inn for større strukturendringer.

OECD påpeker dessuten nok en gang at Norge har et stort antall studenter som dropper ut underveis, og at mange bruker svært lang tid på studiene.

– Norsk høyere utdanningssektor sakker etter de andre nordiske landene på flere nøkkelområder. Det samsvarer ikke med bruken av offentlige midler, som ligger langt over gjennomsnittet for OECD, heter det.

Ros for ressursforvaltning

Poenget om hva man skal kunne forvente å få igjen av midlene som brukes, er noe statssekretær Haugustad merker seg.

– Det er en utfordring som treffer både myndighetene, Forskningsrådet, universitetene og høyskolene og forskningsinstituttene, sier han.

I rapporten får Norge ros på en rekke områder, særlig når det gjelder forvaltning av naturressurser og spesialisering innen områdene fiske, akvakultur, olje og gass.

– Det går fram at interessespredning fra olje og gass allerede er i gang, heter det i rapporten.

(©NTB)