Oslo  20170524.Finansminister Siv Jensen (Frp) under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20170524.Finansminister Siv Jensen (Frp) under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

OECD mener veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart

Publisert

Pilene peker i riktig retning for norsk økonomi. Den positive utviklingen vil få ytterligere vind i seilene i årene som kommer, ifølge OECD.

Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien, vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien i år og neste år. Sysselsettingen tar seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynner å falle og prisstigningen skal normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge OECD-rapporten World Economic Outlook som ble offentliggjort onsdag formiddag.

Prognosene samsvarer godt med de utsiktene makroøkonomer og andre prognosemakere her til lands har lagt for dagen – og som regjeringen og støttepartiene legger til grunn for enigheten om revidert nasjonalbudsjett onsdag.

OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.

Derimot synes fallet i arbeidsledigheten å være svakere enn den blåblå regjeringen kunne ønske seg. Fra 4,7 prosent i fjor, skal den falle til 4,4 prosent i år og ytterligere til 4,2 prosent neste år.

Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD i verdensrapportens norske kapittel.

(©NTB)