Oda-feltet i produksjon nesten fem måneder foran plan

Publisert

Oda-feltet er Spirit Energys første utbygging som operatør på norsk sokkel. Da Plan for utbygging og drift (PUD) for feltet ble levert til myndighetene i november 2016, var produksjonsstart satt til 1. august 2019 og total investeringskostnad beregnet til 5,4* milliarder kroner. De siste beregningene tyder på at prosjektet blir levert til en pris på rundt 4,6* milliarder kroner – en forbedring på nesten 15 prosent. Viktige årsaker til kuttene er effektiv boring av produksjonsbrønner og en ny type leverandørsamarbeid.

– Norsk sokkel er et satsingsområde for Spirit Energy, og vi har nå kommet til produksjonsstart for vårt første utbyggingsprosjekt som operatør på norsk sokkel uten alvorlige hendelser. Når vi i tillegg er foran tidsskjema og godt under budsjett, er det all grunn til å være stolt, sier administrerende direktør Rune Martinsen i Spirit Energy Norway AS i en pressemelding.

Smart utbygging

Spirit Energy fant Oda i 2011 i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en havbunnsramme som er knyttet til Ula-plattformen 13 kilometer unna. Oljen blir eksportert til Ekofisk og videre inn i Norpipe til Teesside-terminalen i England. Gassen fra Oda blir injisert i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen fra Ula-feltet.

Undervannstilkoplingen mellom Oda og Ula er en nyskapende løsning, der utstyr på Ula-plattformen er brukt på nytt.

– Gjenbruk er smart, også innenfor oljeindustrien. Oda ville blitt dyrere hvis vi ikke hadde tatt i bruk utstyr som allerede var offshore. Nå er økonomien i Oda-feltet sterk, sier Martinsen.

Nytt leverandørsamarbeid

Før oppstart av Oda-prosjektet inngikk Spirit Energy langsiktige avtaler med fire leverandørselskaper; Aibel, Subsea 7, TechnipFMC og DNV GL. Avtalene var basert på et nytt initiativ på norsk sokkel og hadde en varighet på opp til ti år. Hensikten var å få til et langvarig samarbeid, samt å skape verdi og forutsigbarhet.

– Vi ville ha med leverandørene fra start til mål, fremfor selv å definere prosjektet for så å legge det ut på anbud. På denne måten skapte vi forutsigbarhet, samarbeid og langsiktighet – også for leverandørene. Vi har latt ekspertene gjøre det de er best på. Det er ikke tvil om at denne samarbeidsmodellen har bidratt til høy kvalitet og riktig pris. Vi også hatt et utmerket samarbeid med Aker BP, operatør for vertsplattform på Ula-feltet, sier Martinsen.

Foreløpige beregninger viser at leverandørsamarbeidet, som har fått navnet ‘Strategisk partnerallianse’, har bidratt til å redusere kostandene med rundt 50 prosent innenfor sitt leveranseområde fra konseptvalg til ferdig levert.

Betydelige norske leveranser

Oda gir nasjonale ringvirkninger. I overkant av 90 prosent av kontraktsverdien i prosjektet har gått til norske leverandører, og det er beregnet at Oda vil bidra med 5500 årsverk over feltets levetid.

Odas utvinnbare reserver er anslått til om lag 33 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 95 prosent er olje. Det er forventet at dagsproduksjonen kan komme opp mot 35 000 fat.

Spirit Energy Norway AS er operatør for Oda, med en eierandel på 40 prosent. Partnere er Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Aker BP (15 prosent).

* Målt i reelle 2016-kroner.