Oda-feltet er godkjent og klart for oppstart

Publisert

På sin hjemmeside forteller Oljedirektoratet at de har godkjent søknaden om oppstart av Oda-feltet i Nordsjøen og at operatør Spirit Energy forventer oppstart i februar/mars.

Totalt har det blitt investert 5,5 milliarder kroner i utbyggingen av feltet, og det er beregnet at reservene består av  5,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (32,7 millioner fat), hvorav 5 millioner Sm3 (31,5 millioner fat) er olje.

Oda er en havbunnsutbygging hvor brønnstrømmen sendes videre til Ula-plattformen for prosessering og transport.

Gassen som produseres skal selges til rettighetshaverne i Ula for bruk som injeksjonsgass til alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG) på Ula-feltet.

Oljen skal eksporteres gjennom Ulas eksportrørleding via Ekofisk-feltet til Teessideterminalen i Storbritannia. Sjøvannet som skal brukes til vanninjeksjon for trykkstøtte på Oda, blir levert fra Ula-plattformen.

Les mer om Oda-feltet på NorskePetroleum.no.

Les også: