Oslo  20180206.Oslo børs har kraftig nedgang i forbindelse med den dårlige perioden Wall Street er inne i. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20180206.Oslo børs har kraftig nedgang i forbindelse med den dårlige perioden Wall Street er inne i. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oceanteam ilagt milliongebyr av Oslo Børs

Publisert

Oslo Børs vedtok onsdag å ilegge oljeserviceselskapet Oceanteam et gebyr på 1.315.300 kroner for brudd på informasjonsplikten og andre løpende forpliktelser.

Blant annet offentliggjorde selskapet innsideinformasjon om revisors fratreden i november 2017 for sent, skriver Oslo Børs i en pressemelding.

De viser også til at selskapet har brutt løpende forpliktelser ved over en lang periode ikke å ha hatt et revisjonsutvalg, og ved å ikke straks melde fra om suspensjon av midlertidig administrerende direktør i juli 2017. I tillegg har selskapet brutt plikten til å gi Oslo Børs etterspurte opplysninger innen de frister satt av Oslo Børs.

De opplyser at de også har vurdert hvorvidt selskapet er egnet for notering på Oslo Børs både som følge av regelbruddene, og «en rekke andre kritikkverdige forhold». Konklusjonen ble at de foreløpig ikke har valgt å stryke selskapet fra notering på børsen.

– Børsen har derimot understreket at dersom selskapet ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å forbedre sine rutiner, kompetanse og informasjonsgivning til markedet for å unngå fremtidige regelbrudd, kan en ny egnethetsvurdering medføre en strykning av selskapets finansielle instrumenter, skriver Oslo Børs.

Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden. Klagefristen er to uker.

(©NTB)