3 nye vannkraftverk settes i drift

– Vårt mål er å produsere 650 GWh med fornybar strøm fra egne småskala vannkraftverk.

OBOS forteller i en pressemelding at de nå har satt Anga, Eldao og Svardøla vannkraftverk i drift. Dette er relativt små vannkraftverk, men til sammen produserer de strøm nok til å dekke forbruket til 8200 leiligheter.

Med åpningen av de tre siste vannkraftverkene har OBOS nå seks vannkraftverk i drift i Sogn og Fjordane, fem til er under bygging i samme fylke. Kraftverkene ligger i Førde og Luster kommune, og er viktige for OBOS’ målsetning om å bli selvforsynte med egenprodusert, fornybar strøm i 2021.

– Vårt mål er å produsere 650 GWh med fornybar strøm fra egne småskala vannkraftverk. Dette tilsvarer forbruket til 65 000 OBOS-leiligheter eller 69 900 runder rundt jorda i en elbil for å sette det i perspektiv. Med åpningen av disse tre kraftverkene har vi i dag 10 kraftverk i drift og flere er planlagt eller under bygging, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi.

Sogn og Fjordane er med sine bratte fjell og vestlandske værforhold et fylke med lange tradisjoner innen vannkraft. I dag er fylket et av tre i Norge med størst andel utbygde vannkraftverk.