Nytt om navn: Ny konsernsjef i Agder Energi

Steffen Syvertsen (Foto: Agder Energi)
Steffen Syvertsen (Foto: Agder Energi)

Steffen Syvertsen blir ny konsernsjef i Agder Energi

Syvertsen tiltrer 1. oktober

Styret i Agder Energi besluttet i går, 21. august, å ansette Steffen Syvertsen som konsernsjef etter at Tom Nysted for en tid siden besluttet å pensjonere seg i løpet av året. Syvertsen tiltrer 1. oktober, skriver selskapet i en pressemelding.

— Det har vært en lang og grundig prosess for å finne Tom Nysteds etterfølger. Vi har hatt dialog med flere sterke kandidater, og har nå konkludert med at Steffen Syvertsen er den rette til å overta stafettpinnen som konsernsjef, sier styreleder Lars Erik Torjussen.

Steffen Syvertsen har vært ansatt i Agder Energi i 12 år, de siste årene som konserndirektør Kraftforvaltning.

— Agder Energi er et av de viktigste selskapene i vår region, med nasjonal betydning og økende internasjonal virksomhet. Det er et privilegium å få lov til å overta som konsernsjef når Tom Nysted etter tretten energiske år har besluttet å takke av, sier Syvertsen.

Tom Nysted <br>(Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Tom Nysted
(Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

De ansattes fremste representant Johan Ekeland støtter ansettelsen.

— Vi er svært godt fornøyde med valget av Steffen Syvertsen, sier konserntillitsvalgt Ekeland, som har representert de ansatte i rekrutteringsutvalget.

Fornybar energi til fremtidens samfunn

— Vi er om lag 1000 mennesker i Agder Energi, som jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med. Felles for oss alle er at vår kjernevirksomhet er fornybar energi. Vi bidrar til at Norge drives med ren kraft, og til Europas satsing på grønn, fossilfri energi.Ikke minst er Agder Energi viktig for å virkeliggjøre ambisjonen om Agder som Norges første fullelektriske region, og gjennom virksomhet og verdiskaping i mange kommuner på Agder, sier Syvertsen.

Han understreker at energimarkedet er i endring og at Agder Energis virksomhet blir tettere integrert i det europeiske energimarkedet der grensene gradvis viskes ut og energimarkedene kobles sammen:

— Klimaproblematikk, markedsintegrasjon og en dyptgripende teknologisk utvikling driver endringene i dette store energimarkedet. I hele verdikjeden ser vi endringer i konkurransen, aktørbildet og markedsmekanismene. I dette landskapet er Agder Energi sitt fortrinn dyktige og engasjerte medarbeidere, som har bygget konsernet til hva det er i dag. Det gjør at vi også er en attraktiv samarbeidspartner for globale teknologiselskaper i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger for energimarkedene, sier Syvertsen.

Steffen Syvertsen tiltrer som konsernsjef 1. oktober:

— Jeg kjenner konsernet godt gjennom ulike lederstillinger, og må nå se på vår operative virksomhet fra en posisjon som konsernsjef. Derfor vil jeg, når jeg tiltrer, ha gode dialoger med mine medarbeidere, med styret og eierne for å få innspill og oppfatninger om hvordan vi sammen bør arbeide for å videreutvikle Agder Energi.