Nytt om navn:

I februar starter Hege Brende i ny jobb som direktør ved Norges geologiske undersøkelse.
I februar starter Hege Brende i ny jobb som direktør ved Norges geologiske undersøkelse.

- Det var på tide å påta seg mer lederansvar

Hege Brende går fra NTNU-senteret FME Hydro Cen til ny lederjobb.

Publisert

Hege Brende starter som direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) - i en nyopprettet stilling. Hun kommer sist fra en stilling som senterdirektør ved NTNU-senteret FME Hydro Cen.

Til enerWE forteller Brende at hun følte det var på tide å ta mer ansvar - derfor valgte hun nå bytte jobb nå.

- Det var på tide å påta seg mer lederansvar innenfor en definert organisasjon, og ikke kun innenfor et prosjektbasert senter i NTNU, forteller hun.

I den nyopprettede stillingen ved NGU skal hun jobbe med strategi, ledelse og organisasjon.

- NGU er inne i en spennende strategiprosess som også innebærer omorganisering. Jeg blir en av fire avdelingsdirektører i NGU med ansvar for å forme og implementere NGUs reviderte strategi i årene som kommer, sier hun, og opplyser om at hun ble oppfordret til å søke.

- Hva tror du blir den største utfordringen i jobben?

- Jeg har stor ydmykhet i forhold til å lede høyt kompetente medarbeidere for å sikre NGU sitt samfunnsoppdrag.

Brende legger ikke skjul på at geologi er et fagfelt hun er fascinert av.

- Geologi er et fundamentalt fagområde som griper inn i nesten alle områder i samfunnet og i de sentrale sektorene. Det er et fagfelt som bringer sammen fysikk, kjemi, teknologi, prosesser, naturressurser og ikke minst ekspertkompetanse, for å kunne gi underlag for politikkutforming, industriutvikling, sikkerhetsvurderinger og mye, mye mer. Veldig spennende!

- Viktig at vannkraft tas inn i vurderingene

Brende mener vannkraft har et uforløst potensiale - både i Norge og internasjonalt.

- Det norske vannkraftsystemet er unikt og av stor betydning for overgangen til et fornybart energisystem. Vannkraftens evne til å lagre energi, regulere nettet, tilby tilgang til effekt og sikre tilgjengelig energi er grunnleggende for at vi kan realisere elektrifisering, ren industri- og samfunnsutvikling og annen fornybar energiproduksjon. Det er viktig at vannkraft tas inn i vurderingene for å sikre et optimalt kraftsystem i fremtiden, der både teknologiske, markedsmessige og miljømessige hensyn kan inkluderes. Dette krever videreutvikling, forskning, innovasjon og ny kompetanse, sier hun.

Internasjonalt produserer vannkraft rundt 62 prosent av all fornybar elektrisk energi.

- Kina er i dag den største utbyggeren globalt, og i for eksempel India er det nå fornyet fokus på potensialet for vannkraftutbygging. I denne sammenhengen har norsk kompetanse en svært høy standing, og HydroCen og de assosierte partnerne våre utgjør akkurat nå ett av verdens største forskningsfaglige satsninger på vannkraft, sier hun.

- Hva gleder du deg til i den nye jobben?

- Jeg ser spesielt frem til å bli kjent med en ny fagsektor med en imponerende bredde. Geologi og geologisk kartlegging dekker viktige og kritiske områder som naturmiljø, klima, energi, sikkerhet og industri, for å nevne noe. Jeg ser også frem til å fortsette å jobbe med et område av samfunnsmessig betydning, og med et klart samfunnsoppdrag. Dette er i tråd med mine verdier, sier hun.

Brende starter i sin nye jobb februar 2020.

Powered by Labrador CMS