Nytt om navn:

Brit Tone Bergman skal lede People Development i Aker BP

Morgendagens kompetanse og ressurser er i stor endring og de digitale mulighetene spiller en helt essensiell rolle.

Brit Tone Bergman er hentet inn til Aker BP fra 1. september på grunnlag av sin erfaring med å bygge opp og lede en kunnskapsbedrift i øvre sjikte og sin konkrete erfaring med digitaliseringsarbeid, blant annet i Aker BP.

— For å virkelig få til den digitale transformasjonen og faktisk ta i bruk mulighetene og dermed hente ut verdi trenger vi en strategisk tilnærming til hvordan vi jobber med, henter inn og utvikler menneskene i organisasjonen, forteller Brit Tone Bergman til enerWE. Utvikling av talent, ledere og organisasjonens evne til å ta i bruk ny teknologi på og måter å jobbe på vil være essensielt i den transformasjonen selskapet er i.

Brit Tone skal sette premisser for og legge til rette for Aker BP's satsing og utvikling på kompetanse og utvikling for de ansatte, lederutvikling, mentorprogrammer og mer.

enerWE ønsker Brit Tone Bergmann lykke til i ny jobb!

Powered by Labrador CMS