Nytt nettsted for fakta om fornybar norsk energi

Publisert

Regjeringen forteller på sin hjemmeside at de har digitalisert sitt faktahefte om fornybar energi, og lagt det ut på energifaktanorge.no.

- All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier, skriver regjeringen.

- Her kan du lese om vannkraftens betydning for Norge, klikke på de ulike delene av energisystemet og lett få tilgang på fakta, figurer, grafikk og tallgrunnlaget som beskriver energifeltet. Dette vil kunne være et nyttig presentasjonsverktøy for alle som jobber i energibransjen, utdanningsinstitusjoner, offentlige etater og virksomheter som samarbeider med energisektoren.

Nettstedet gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. På nettstedet presenteres også rammeverket som regulerer energiforsyningen og de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.

Energifakta Norge gir samtidig en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet, og innsatsen innen forskning, teknologi- og kompetanseutvikling.

Besøk nettstedet på energifaktanorge.no.