Nytt funn dobler oljereservene i Norne-feltet utenfor Nordland

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet, og atbrønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Det mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet.

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er allerede planlagt utvidet til 2036 og vil gi betydelige ringvirkninger. Dette funnet vil bety høyere produksjon i årene som kommer. Den videre modningen av feltutbyggingen har i tillegg en oppside for ytterligere utvinnbare reserver fra Cape Vulture.

– Vi er veldig fornøyd med å ha påvist og avgrenset et betydelig nytt oljefunn utenfor kysten av Nordland. Avgrensningsbrønnen bekrefter en ny letemodell på Nordlandsryggen i Norskehavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Equinor mener at funnet kan tilskrives selskapets nye letestrategi.

– Vi ønsker å tenke nytt og ta sjanser på nye og uprøvde ideer for å avdekke gjenværende kommersielle ressurser på norsk sokkel. Dette er i tråd med Equinors nylig oppdaterte veikart for norsk sokkel der målet er å sikre aktivitet i mange tiår framover, påpeker Ashton.

Cape Vulture-funnet er nå sannsynligvis ferdig avgrenset.

ere
ere

– Cape Vulture kom som en gave på nyåret i 2017, og bekreftet nok en gang at Norne-området stadig har spennende ting gjemt i undergrunnen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord.

Norne var den første felt-utbyggingen utenfor Nordland og markerte starten på nordnorsk oljehistorie. Feltet kom i drift i 1997.

– Selv i en tidlig fase av planleggingen av en utbygging, mer enn dobler dette oljeressursene vi kan produsere gjennom Norne-infrastrukturen frem mot 2036. Det er vi veldig glad for. Dette er en stor dag for Norskehavet og industrien i Nord-Norge, fortsetter Kindem.