EU Commission First vice-president Frans Timmermans, left, smiles as he talks with European Commissioner for Climate Action & Energy Miguel Arias Canete during a meeting of the college of commissioners at EU headquarters in Brussels on Wednesday, May 23, 2018. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
EU Commission First vice-president Frans Timmermans, left, smiles as he talks with European Commissioner for Climate Action & Energy Miguel Arias Canete during a meeting of the college of commissioners at EU headquarters in Brussels on Wednesday, May 23, 2018. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Nytt energimål: EU skal spare mer

Publisert

EU skjerper målet for energisparing til 32,5 prosent innen 2030. Det kan redusere behovet for import av gass fra Norge.

Det nye målet kom på plass denne uka i sluttforhandlinger mellom EUs institusjoner.

EU har fram til nå hatt et mål om energieffektivisering på 27 prosent innen 2030. Det nye målet innebærer dermed en vesentlig skjerping av innsatsen.

Spørsmålet har vært følsomt for olje- og gassnæringen i Norge fordi økt energisparing kan redusere behovet for import av norsk gass.

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete fastslår at EU nå vil bli mindre avhengig av import av fossile brensler utenfra.

– Europa er med god margin verdens største importør av fossile brensler. Det setter vi nå en sluttstrek for. Denne enigheten er et kraftig dytt i retning av europeisk energiuavhengighet, sier han.

Enigheten må formelt godkjennes av EU-parlamentet og medlemslandene før den kan tre i kraft.

(©NTB)