- Vi har 400 millioner til å investere i år

Publisert

Swedbank Summit 2018 var temaet Go green, og der var blant annet Siri M. Kalvig fra det statlige investeringsselskapet Nysnø til stede. Hun holdt en kjapp presentasjon av hva selskapet er, og hva det skal gjøre.

- Vårt hovedmål er å gjøre langsiktige lønnsomme investeringer som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, sier Kalvig.

Selskapet er opprettet, men er ikke helt operativt ennå. De har fått lederteamet på plass, og Kalvig fortalte at de om kort tid vil fortelle om flere ansettelser.

Kalvig er kjent som gründeren av værvarselselskapet StormGeo. Hun er utdannet meteorolog, og har en doktorgrad i offshore vindteknologi.

Gründerbakgrunnen kommer trolig godt med, og Kalvig forteller at det å dra i gang Nysnø er litt som å jobbe i en startup. Dog med en vesentlig forskjell.

- Dette er ikke en startup, og vi har ikke finansieringsproblemene som vanlige startups har, sier Kalvig.

Nysnø skal investere i unoterte selskaper og fond som har en eller annen link til Norge.

- Selskapene og fondene må ha aktiviteter i Norge, men det behøver ikke å være et norsk selskap, sier Kalvig.

Samtidig skal de ikke gå alene. Minst 50 prosent av selskapene og fondene de går inn i må eies av private aktører.

De omtrent 450 deltagerne på Swedbank Energy Summit er primært folk som jobber i finansbransjen, og vinklingen på de fleste foredrag går på investeringer i fornybar energi. Sånn sett kan man si at statlig finansierte Nysnø går inn i et marked som tilsynelatende er relativt godt dekket.

Kalvig peker derfor på en viktig faktor som skiller Norge fra praktisk talt alle andre land.

- Norge har en veldig spesiell energi situasjon. Mens andre land har gode insentiver for å gå over til fornybar kraft, produserer Norge allerede ren energi. Dette er selvsagt positivt, men det kan også skape et problem for Norge. Vi har allerede et veldig elektrifisert samfunn, sier Kalvig.

Det betyr at vi ikke nødvendigvis vil klare å kutte våre utslipp gjennom teknologiene og løsningene som de andre private fondene investerer i, og at vi trenger en satsing på selskaper som også sørger for lavere utslippskutt på områder der Norge har et forbedringspotensiale.

- Vi trenger å bruke vår kunnskap i nye ren energiområder, sier Kalvig.

På spørsmål om hvordan Nysnø ligger an med tanke på investeringer, forteller Kalvig at pengene allerede er på plass.

-  Vi har 400 millioner til å investere i år, sier Kalvig.

Det betyr ikke at de nødvendigvis vil bli investert allerede i år. Det kommer an på om de får på plass gode nok investeringscase.

- Jeg håper at vi er i stand til investere i år, sier Kalvig.